Verdiepingsartikelen

Arbeidsvoorwaarden mag u niet zomaar eenzijdig wijzigen

Arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 26-01-2023

U heeft vast wel eens een afspraak in een arbeidsovereenkomst met uw werknemer willen wijzigen. Als dat in samenspraak met uw werknemer kan,...

Behaal voordeel met tips voor besparing op kosten rond werknemers

Loonadministratie | 6 minuten | 26-01-2023

Een financiële crisis kan een flinke wissel trekken op de gezondheid van uw organisatie. Maar ook in normale omstandigheden kan het geen kwa...

Relevante wetswijzigingen in 2023 voor uw OR en achterban

Arbeidsrecht | 6 minuten | 17-01-2023

Het jaar 2023 is gestart. Een goed moment om vooruit te kijken naar het komende jaar en de daarbij behorende relevante wijzigingen en ontwik...

Hoogte billijke vergoeding: van een paar duizend euro tot enkele tonnen

Ontslag | 6 minuten | 10-01-2023

Een rechter kan een werkgever veroordelen tot het betalen van een billijke vergoeding aan een werknemer. In welke situaties loopt u het risi...

OR & de spelregels van de transitievergoeding

Transitievergoeding | 6 minuten | 13-12-2022

Het begrip transitievergoeding bent u tijdens uw OR-werk vast wel eens tegengekomen. Hoewel uw OR er niet direct iets mee te maken heeft, ra...

Herplaatsing van werknemers bij bedrijfseconomisch ontslag

Ontslag | 7 minuten | 04-11-2022

Heeft uw organisatie het afspiegelingsbeginsel goed toegepast, dan rest er nog één laatste stap: nagaan of u een werknemer kunt herplaatsen...

Wat als partijen het niet eens zijn over de uitleg van een cao?

Cao | 5 minuten | 22-09-2022

In een arbeidsovereenkomst maken werkgever en werknemer afspraken over arbeidsvoorwaarden. In principe kunnen partijen zelf bepalen wat ze a...

Een disfunctionerende werknemer: hoe gaat u daarmee om?

Disfunctioneren | 6 minuten | 08-09-2022

Vaak bevat de functiebeschrijving of het functieprofiel van de werknemer de voor de functie vereiste werkzaamheden, de verantwoordelijkheden...

De rol van de geheimhoudingsplicht bij arbeidsmediation

Mediation | 6 minuten | 06-09-2022

Arbeidsmediation kan niet alleen waardevol zijn bij zware conflicten, maar kan ook spanningen wegnemen in situaties waarin partijen nog geen...

OR & de toepassing van het proeftijdbeding

Proeftijd | 6 minuten | 23-08-2022

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer een proeftijdbeding overeenkomen. Zo hebben zij beiden de kans om...