Verdiepingsartikelen

Soms recht op loon als werknemer niet werkt

Arbeidsrecht | 6 minuten | 06-09-2023

Als een werknemer geen arbeid verricht, lijkt het redelijk om hem geen loon te hoeven betalen. Dit is echter niet altijd het geval: het Nede...

Aandachtspunten bij aanzeggen van de arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst | 6 minuten | 04-07-2023

Dat er in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd doorgaans wel een contractduur of einddatum staat, betekent niet dat u als werkgever rich...

Wat kunnen werknemers claimen als werkgever nalatig is?

Arbeidsrecht | 6 minuten | 29-06-2023

Een werkgever heeft op personeelsgebied allerlei verplichtingen, die in de praktijk niet altijd goed worden toegepast. Toch loopt dit gelukk...

Ketenregeling als middel voor vastigheid in de arbeidsrelatie

Arbeidsovereenkomst | 6 minuten | 07-03-2023

Er zijn verschillende typen arbeidsovereenkomsten. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (het tijdelijke contract) biedt u als werkgever...

De rol van het goed werkgeverschap en goed werknemerschap

Arbeidsrecht | 6 minuten | 09-02-2023

In het recht is bepaald dat partijen zich redelijk en billijk ten opzichte van elkaar moeten gedragen. Een bijzondere bepaling hierover is t...

Wet bescherming klokkenluiders beschermt melders van misstanden

Klokkenluidersregeling | 6 minuten | 09-02-2023

Ruim drie jaar geleden bereikten de lidstaten van de Europese Unie (EU) een akkoord over een EU-richtlijn die een melder van een (vermoeden...

Herplaatsing van werknemers bij bedrijfseconomisch ontslag

Ontslag | 7 minuten | 04-11-2022

Heeft uw organisatie het afspiegelingsbeginsel goed toegepast, dan rest er nog één laatste stap: nagaan of u een werknemer kunt herplaatsen...

De rol van de geheimhoudingsplicht bij arbeidsmediation

Mediation | 6 minuten | 06-09-2022

Arbeidsmediation kan niet alleen waardevol zijn bij zware conflicten, maar kan ook spanningen wegnemen in situaties waarin partijen nog geen...

De aandachtspunten van de eindafrekening bij uitdiensttreding

Loonadministratie | 4 minuten | 07-07-2022

Als een werknemer uit dienst treedt, krijgt u met allerlei arbeidsrechtelijke zaken te maken, zoals het correct beëindigen van de arbeidsove...

Is het maken van geluidsopnames van gesprekken toegestaan?

Arbeidsrecht | 5 minuten | 08-06-2022

Het komt regelmatig voor: werknemers die – al dan niet stiekem – een geluidsopname maken van een gesprek met hun werkgever. Bijvoorbeeld omd...