Verdiepingsartikelen

Maatregelen uit hoofdlijnenakkoord voor personeel en arbeid

Arbeidsrecht | 6 minuten | 06-06-2024

Na een periode van veel onzekerheid, onduidelijkheden en ontwikkelingen kwamen PVV, VVD, NSC en BBB midden mei tot een hoofdlijnenakkoord vo...

Aandachtspunten bij wettelijk minimumloon voor werknemers

Minimumloon | 6 minuten | 30-01-2024

Werknemers hebben een wettelijk recht op een minimum aan loon. Sinds 1 januari 2024 heeft u daarbij met een wettelijk minimumloon per uur te...

Ook opdrachtnemer moet wettelijk minimumloon verdienen

Minimumloon | 5 minuten | 19-01-2024

Het zijn niet alleen werknemers met een arbeidsovereenkomst die recht hebben op het minimumloon uit de Wet minimumloon en minimumvakantiebij...

Het minimumloon per uur en de gevolgen voor werkgevers

Minimumloon | 6 minuten | 19-01-2024

Op 1 januari 2024 is het wettelijk minimumloon per uur ingevoerd. De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) kent nu geen vaste peri...

Sancties bij betaling onder het wettelijk minimumloon

Minimumloon | 10 minuten | 19-01-2024

Het is de verantwoordelijkheid van uw onderneming zelf dat u de regels uit de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag volgt. Mocht dat erg...

Wat zijn de rechten en plichten bij loonbetaling?

Loonadministratie | 13 minuten | 11-12-2023

De relatie tussen werkgever en werknemer draait om het werk dat de werknemer voor de werkgever verricht en het loon dat hij daarvoor ontvang...

De WTL: wat levert hij precies op?

LKV en (jeugd-)LIV | 5 minuten | 05-08-2023

Als een werknemer verschillende voordelen voor zijn organisatie met zich meebrengt, is het niet gek als de werkgever door de bomen het bos n...

Het lage-inkomensvoordeel (LIV): bedragen en voorwaarden

LKV en (jeugd-)LIV | 4 minuten | 30-01-2023

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is per 2017 ingevoerd als eerste onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Vandaag de dag is h...

Wegwijs in de budgetkeuze

Arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 05-11-2020

Als salarisprofessional weet u natuurlijk precies hoe u de besteding van een persoonlijk keuzebudget door werknemers moet afhandelen voor de...

Zonder volmacht geen inhoudingen en verrekeningen

Loonadministratie | 4 minuten | 07-01-2020

Het verbod op inhoudingen uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is per 1 januari 2017 van kracht geworden, net als de uitzonderingen da...