Verdiepingsartikelen

Minimumloon per uur op komst

Minimumloon | 5 minuten | 08-09-2023

Op 1 januari 2024 is het (eindelijk) zover, dan wordt er een wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Vanaf dat moment geldt er een minimumloon p...

De WTL: wat levert hij precies op?

LKV en (jeugd-)LIV | 5 minuten | 05-08-2023

Als een werknemer verschillende voordelen voor zijn organisatie met zich meebrengt, is het niet gek als de werkgever door de bomen het bos n...

Het lage-inkomensvoordeel (LIV): bedragen en voorwaarden

LKV en (jeugd-)LIV | 4 minuten | 30-01-2023

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is per 2017 ingevoerd als eerste onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Vandaag de dag is h...

De ontwikkelingen en aandachtspunten van het minimumloon

Minimumloon | 6 minuten | 06-01-2023

Er zijn allerlei ontwikkelingen rondom het wettelijk minimumloon. Per 1 januari 2023 is een bijzondere verhoging doorgevoerd, er staat een v...

Vragen en antwoorden over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte | 6 minuten | 08-12-2021

Als een werknemer ziek wordt, moet uw onderneming volgens de wet gedurende twee jaar ten minste 70% van zijn laatstverdiende loon aan hem do...

Wegwijs in de budgetkeuze

Arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 05-11-2020

Als salarisprofessional weet u natuurlijk precies hoe u de besteding van een persoonlijk keuzebudget door werknemers moet afhandelen voor de...

Zonder volmacht geen inhoudingen en verrekeningen

Loonadministratie | 4 minuten | 07-01-2020

Het verbod op inhoudingen uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is per 1 januari 2017 van kracht geworden, net als de uitzonderingen da...

Aandachtspunten bij meer- en overwerk dat nu onder de WML valt

Minimumloon | 4 minuten | 22-01-2019

Sinds 2018 vallen meerwerk en overwerk onder de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag zijn gebracht. Sindsdien moet meer- en overwerk vo...