Verdiepingsartikelen

Aandachtspunten bij meer- en overwerk dat nu onder de WML valt

Minimumloon | 4 minuten | 22-01-2019

Sinds begin 2018 heeft u met aangepaste regels rond meerwerk en overwerk te maken. Dat komt doordat deze extra uren onder de Wet minimumloon...