Verdiepingsartikelen

OR & de toepassing van het afspiegelingsbeginsel

Ontslag | 5 minuten | 11-11-2022

Een werkgever die om bedrijfseconomische redenen afscheid wil nemen van werknemers is niet geheel vrij om te kiezen welke medewerker hij ont...

Herplaatsing van werknemers bij bedrijfseconomisch ontslag

Ontslag | 7 minuten | 04-11-2022

Heeft uw organisatie het afspiegelingsbeginsel goed toegepast, dan rest er nog één laatste stap: nagaan of u een werknemer kunt herplaatsen...

Ontslag wegens frequent verzuim is in de praktijk een hele opgave

Ontslag | 6 minuten | 04-11-2022

Iedere werknemer is weleens ziek. Vervelend, maar vaak is verzuim tijdelijk en kan de werknemer weer snel aan de slag. Soms duurt de afwezig...

Let bij ontslag op de gevolgen voor het pensioen

Pensioen via de werkgever | 6 minuten | 01-11-2022

Wil een werknemer uit dienst? Denk dan tijdig aan zijn pensioen! Het vooruitzicht op een mooie vergoeding of de vrijheid van werkverplichtin...

Het afspiegelingsbeginsel bij bedrijfseconomisch ontslag

Ontslag | 6 minuten | 11-10-2022

Als uw organisatie heeft besloten dat er bedrijfseconomische ontslagen nodig zijn, kunt u daarna helpen bij het bepalen wie er moeten vertre...

De rol van de geheimhoudingsplicht bij arbeidsmediation

Mediation | 6 minuten | 06-09-2022

Arbeidsmediation kan niet alleen waardevol zijn bij zware conflicten, maar kan ook spanningen wegnemen in situaties waarin partijen nog geen...

Hoogte billijke vergoeding: van een paar duizend euro tot enkele tonnen

Ontslag | 6 minuten | 10-06-2022

Een rechter kan een werkgever veroordelen tot het betalen van een billijke vergoeding aan een werknemer. In welke situaties loopt u het risi...

Meerdere werknemers tegelijk ontslaan: waar moet u op letten?

Ontslag | 6 minuten | 01-06-2022

Soms wil een organisatie reorganiseren. Bijvoorbeeld omdat dit zorgt voor efficiëntere bedrijfsvoering of doordat er door achterblijvende op...

Onderbouwing van aanvraag bedrijfseconomisch ontslag

Ontslag | 6 minuten | 06-05-2022

Soms zorgen ontwikkelingen ervoor dat er geen plek meer is voor één of meerdere werknemers. Denk aan een reorganisatie, financiële tegenvall...

Werknemer maakt het te bont: hoe ontslaat u hem op staande voet?

Ontslag op staande voet | 6 minuten | 30-03-2022

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het gedrag van een werknemer maakt dat uw onderneming absoluut niet met hem verder wil. En dat in...