Verdiepingsartikelen

Onderbouwing van aanvraag bedrijfseconomisch ontslag

Ontslag | 6 minuten | 06-05-2022

Soms zorgen ontwikkelingen ervoor dat er geen plek meer is voor één of meerdere werknemers. Denk aan een reorganisatie, financiële tegenvall...

Werknemer maakt het te bont: hoe ontslaat u hem op staande voet?

Ontslag op staande voet | 6 minuten | 30-03-2022

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het gedrag van een werknemer maakt dat uw onderneming absoluut niet met hem verder wil. En dat in...

OR & ontslag op initiatief van de werkgever

Ontslag | 6 minuten | 08-03-2022

Uw bestuurder kan een arbeidsovereenkomst van een werknemer niet zomaar beëindigen. In Nederland geldt namelijk een preventieve ontslagtoets...

Manieren om af te wijken van het afspiegelingsbeginsel

Arbeidsrecht | 5 minuten | 24-02-2022

Bij een reorganisatie moet een werkgever soms afscheid nemen van werknemers om het voortbestaan van de organisatie te kunnen (blijven) waarb...

Werknemer met drank- of drugsprobleem ontslaan? Pas op!

Ontslag | 5 minuten | 10-02-2022

Het rechtsgeldig ontslaan van een werknemer met een alcohol-, drugs of medicijnenprobleem is minder eenvoudig dan u misschien denkt. Het is...

Vragen over de transitievergoeding bij ontslag

Transitievergoeding | 6 minuten | 07-01-2022

Als u een werknemer ontslaat of als u zijn arbeidsovereenkomst niet verlengt, moet u hem een transitievergoeding betalen. De werknemer kan d...

Vrijheid van zieke werknemer in privésfeer is beperkt

Re-integratie | 6 minuten | 03-01-2022

Dat een arbeidsongeschikte werknemer niet (volledig) kan werken, betekent niet altijd dat hij tijdens zijn ziekte thuis op de bank moet blij...

Tips voor een soepel arbeidsongeschiktheidsontslag bij UWV

Ontslag | 5 minuten | 10-12-2021

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid vervalt meestal het opzegverbod voor zieke werknemers. Dan kunt u een arbeidsongeschikte werknemer ontsla...

Waar moet u rekening mee houden bij middelengebruik op de werkvloer?

Re-integratie | 5 minuten | 01-11-2021

Als uw organisatie te maken krijgt met een werknemer die kampt met een alcohol- of drugsprobleem, roept dit diverse vragen op: hoe kan uw or...

Wat kan arboprofessional adviseren bij een verslaafde werknemer?

Verzuim | 4 minuten | 31-08-2021

Het is een zware opgave voor uw werkgever: een werknemer die smacht naar drank of drugs of zelfs verslaafd is. Niet alleen de goede naam van...