Verdiepingsartikelen

Vragen over de transitievergoeding bij ontslag

Transitievergoeding | 6 minuten | 23-02-2024

Als uw organisatie een werknemer ontslaat of zijn arbeidsovereenkomst niet verlengt, moet u hem een transitievergoeding betalen. De werkneme...

Ontslag om gedragingen van de werknemer in zijn privéleven

Ontslag | 6 minuten | 12-01-2024

Een werknemer kan u in verlegenheid brengen of zelfs shockeren met gedrag in zijn privéleven. Bijvoorbeeld als hij zich als voetbalsupporter...

Hoe pakt cumulatiegrond voor ontslag uit in de praktijk?

Ontslag | 6 minuten | 10-01-2024

Per 1 januari 2020 werd de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingevoerd, met daarbij de introductie van een nieuwe ontslaggrond: de i-grond (c...

Aandachtspunten bij de code reden einde arbeidsverhouding

Aangifte loonheffingen | 6 minuten | 04-01-2024

2023 was het eerste jaar dat u in de aangifte loonheffingen de rubriek ‘Code reden einde arbeidsverhouding’ heeft moeten invullen. Al was u...

Ontslagbescherming van werknemer die arbeidsongeschikt is

Ontslag | 6 minuten | 02-01-2024

Als uw werknemer ziek is, heeft u te maken met verschillende verplichtingen. Zo heeft u de taak om de re-integratie in goede banen te leiden...

Tips voor een soepel arbeidsongeschiktheidsontslag bij UWV

Ontslag | 5 minuten | 02-01-2024

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid vervalt meestal het opzegverbod voor zieke werknemers. Dan kunt u een arbeidsongeschikte werknemer ontsla...

Uitwisselbare functies bij bedrijfseconomisch ontslag

Ontslag | 6 minuten | 05-12-2023

Soms moet uw organisatie werknemers ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen. Bijvoorbeeld bij een verslechterde financiële situatie van...

Bagatelvergrijp: kleine misstap met mogelijk grote gevolgen

Ontslag | 6 minuten | 08-11-2023

Is ontslag op staande voet terecht als een werknemer zomaar een afgeschreven doos tompouces meeneemt? Of als hij een flesje water in een Dop...

Wanneer u een disfunctionerende werknemer niet kunt ontslaan

Ontslag | 5 minuten | 09-10-2023

Eén van de meest voorkomende ontslaggronden is ‘disfunctioneren’. Disfunctioneren mag echter niet het gevolg zijn van onvoldoende scholing,...

Ontslag wegens overige omstandigheden: de h-grond

Ontslag | 6 minuten | 05-10-2023

In het gesloten ontslagstelsel in Nederland krijgt een werkgever alleen toestemming voor ontslag van een werknemer op basis van een beperkt...