Verdiepingsartikelen

Hoe beëindigt u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Ontslag | 5 minuten | 22-04-2024

Wat ooit zo mooi begon, kan zomaar omslaan. De eens zo enthousiaste werknemer is veranderd in een probleemgeval. Of de resultaten van uw org...

De positie van leidinggevenden bij integriteitskwesties

Instemmingsrecht | 4 minuten | 19-04-2024

Een organisatie met meer dan 50 werknemers in dienst, is verplicht om een meldprocedure in te richten waar werknemers integriteitsschendinge...

Werkoverleg en de verdeling van bevoegdheden bevorderen

Werkwijze OR | 6 minuten | 19-04-2024

Bij samenwerken draait het om de communicatie tussen collega’s, afdelingen, bedrijfsonderdelen en organisatielagen. Het is dan ook niet verw...

De cao-ontslagcommissie bij bedrijfseconomisch ontslag

Ontslag | 4 minuten | 18-04-2024

De Wet werk en zekerheid biedt de mogelijkheid om bij cao een ontslagcommissie in te stellen. Dit heeft als gevolg dat de werkgever voor bed...

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Ontslag | 6 minuten | 18-04-2024

Financiële malaise kan in een organisatie zo groot zijn dat het aanvragen van ontslag van werknemers onvermijdelijk is: een pijnlijke beslis...

Alcohol-, drugs- en medicijngebruik (ADM) vroeg signaleren

Gezondheid werknemer | 4 minuten | 18-04-2024

Als werkgever draagt u zorg voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van uw werknemers. Het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen...

Burn-outklachten werknemer tijdig herkennen

Burn-out | 4 minuten | 18-04-2024

De meeste organisaties hebben burn-outpreventie hoog op hun prioriteitenlijstje staan. Logisch, want er zijn alleen maar verliezers als iema...

Schade beperken met collectieve ongevallenverzekering

Bedrijfsongeval | 6 minuten | 15-04-2024

Door een ongeval binnen of buiten uw organisatie kan een werknemer invalide worden of zelfs overlijden. U kunt hiervoor een collectieve onge...

Herplaatsing van werknemers bij bedrijfseconomisch ontslag

Ontslag | 7 minuten | 08-04-2024

Heeft uw organisatie het afspiegelingsbeginsel goed toegepast, dan rest er nog één laatste stap: nagaan of u een werknemer kunt herplaatsen...

Toetsing bedrijfseconomisch ontslag: per groep of per bedrijf(sonderdeel)?

Ontslag | 5 minuten | 08-04-2024

Verkeert uw organisatie in zwaar weer, dan kan een reorganisatie uitkomst bieden. Mogelijk moet u dan afscheid nemen van werknemers. Voor de...