Verdiepingsartikelen

Werken aan een leercultuur in uw organisatie

Opleiding en ontwikkeling | 4 minuten | 30-12-2019

Als u kijkt naar de zaken die werknemers belangrijk vinden in een baan, staat de ruimte om zichzelf te ontwikkelen vaak hoog op de lijst. Ee...

Als kleine of onbekende organisatie nieuw personeel aantrekken

Werving en selectie | 5 minuten | 13-11-2019

Voor grote organisaties als Ahold, Google of Heineken is het een eitje om potentiële sollicitanten aan te trekken. Met zo’n bekende naam bov...

Conform de cao-schalen belonen in een overspannen arbeidsmarkt

Beloning | 6 minuten | 11-11-2019

Eindelijk heeft u de geschikte kandidaat gevonden. De sollicitatieprocedure is zo goed als afgerond, het enige dat resteert is het gesprek o...

Pensioenaandachtspunten bij indiensttreding nieuwe werknemer

Pensioen via de werkgever | 5 minuten | 11-11-2019

Pensioen krijgt niet altijd de aandacht die het verdient. Soms is dit gebaseerd op de veronderstelling dat pensioen van ondergeschikt belang...

Wie betaalt het loon als een zwangere werkneemster ziek wordt?

Zwangerschap | 4 minuten | 06-11-2019

Als een zwangere werkneemster ziek wordt, hoeft uw organisatie niet altijd haar loon volledig door te betalen. Het hangt af van het moment v...

Wat is de juiste aanpak bij alcoholverslaving op de werkvloer?

Re-integratie | 5 minuten | 04-10-2019

Als uw organisatie te maken krijgt met een werknemer die kampt met een alcoholprobleem, roept dit diverse vragen op: hoe kan uw organisatie...

De ingangsdata van de maatregelen uit de Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) | 6 minuten | 04-10-2019

Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), gaat deze wet definitief per 1 januari 2020 in. Het grootste dee...

Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt de regels voor payrollwerknemers

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) | 5 minuten | 04-10-2019

Per 1 januari 2020 gaat er het nodige veranderen in de payrollregels. In het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) is geregeld dat payro...

Omgang van HR-professionals met Europese privacywetgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 4 minuten | 17-09-2019

Organisaties zijn alweer ruim een jaar gebonden aan de privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De implementatie...

Inzicht in (online) assessmentmethodes, nu en in de toekomst

Werving en selectie | 6 minuten | 09-09-2019

Hoe weet u of de sollicitant over wie u zo enthousiast bent daadwerkelijk succesvol gaat zijn in de baan? Het is niet bepaald eenvoudig om s...