Verdiepingsartikelen

Adviezen over software voor zelfroosteren

Arbeidstijden | 5 minuten | 18-05-2022

Wilt u werknemers meer zeggenschap geven over hun werktijden, dan kan zelfroosteren hiervoor een goed middel zijn. Werknemers geven in zo’n...

Planningsgesprek is niet onmisbaar

Functioneren en beoordelen | 4 minuten | 16-05-2022

De jaarlijkse HR-gesprekscyclus begint in veel gevallen met het maken van afspraken over doelen, resultaten en ontwikkeling. Soms gebeurt da...

Planmatig nieuw personeel werven voor uw organisatie

Werving en selectie | 6 minuten | 13-05-2022

Binnen uw organisatie ontstaat een vacature en een manager vraagt om uw hulp. U helpt bij het opstellen van de vacaturetekst die u daarna op...

Verplichtingen werkgever bij gebruik alcohol en drugs

Preventie | 4 minuten | 12-05-2022

Als werkgever bent u verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werksituatie binnen uw bedrijf of organisatie. Dit geldt ook als het...

(A)RI&E in huis hebben en maatregelen nemen

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 10 minuten | 12-05-2022

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is verplicht voor iedere organisatie die werknemers in dienst heeft. De RI&E is een overzicht...

Aandachtspunten bij inhuur externe vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon | 4 minuten | 12-05-2022

Ongewenste omgangsvormen op het werk en integriteitsproblemen kunnen zeer nadelige gevolgen hebben voor organisaties. Een vertrouwenspersoon...

Nieuw: verzoek om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Arbeidsrecht | 4 minuten | 10-05-2022

Met ingang van 1 augustus 2022 wordt het arbeidsrecht weer eens gewijzigd. Die wijziging is het gevolg van de Richtlijn betreffende transpar...

Onderbouwing van aanvraag bedrijfseconomisch ontslag

Ontslag | 6 minuten | 06-05-2022

Soms zorgen ontwikkelingen ervoor dat er geen plek meer is voor één of meerdere werknemers. Denk aan een reorganisatie, financiële tegenvall...

Het portretrecht en de werknemer

Arbeidsrecht | 6 minuten | 06-05-2022

Werkgevers gebruiken steeds vaker foto’s van hun werknemers, bijvoorbeeld op hun website of op posters of folders. Een werkgever mag deze fo...

Open communicatie als middel voor personeelsbehoud

Werving en selectie | 5 minuten | 05-05-2022

Het binnenhalen van goede werknemers is in deze krappe arbeidsmarkt moeilijk genoeg. Werkgevers gaan dan ook ver om talent binnen te slepen....