Verdiepingsartikelen

Regels voor werknemers samenbundelen in personeelshandboek

Arbeidsvoorwaarden | 5 minuten

In de arbeidsovereenkomst staan de belangrijkste afspraken die u met de werknemer maakt over de voorwaarden waaronder hij voor uw organisati...

Let op de juridische valkuilen bij het nieuwe beoordelen

Functioneren en beoordelen | 5 minuten

Steeds meer organisaties gaan aan de slag met het nieuwe beoordelen. Geen periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken meer, maar ee...

Privacyregels schuren met verzuimbegeleiding bij ziekte

Verzuim | 5 minuten

Met de toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 is privacy definitief niet meer weg te denken in uw...

Let op de privacyregels bij het opslaan van werknemersgegevens

Privacy op het werk | 4 minuten

Bij het opslaan van gegevens van werknemers in het personeelsdossier is het belangrijk om rekening te houden met de privacy van werknemers....

Procedure starten vanwege overtreding van concurrentiebeding

Concurrentiebeding | 5 minuten

Veel werkgevers kiezen ervoor om in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding op te nemen. Hiermee willen ze voorkomen dat ex-werknemers...

Bereid u alvast voor op de maatregelen uit het pensioenakkoord

Pensioen via de werkgever | 5 minuten

Begin juni hebben het kabinet en de sociale partners na jarenlange onderhandelingen een pensioenakkoord bereikt. In dit akkoord staan onder...

Wat is de juiste aanpak bij alcoholverslaving op de werkvloer?

Re-integratie | 5 minuten

Als uw organisatie te maken krijgt met een werknemer die kampt met een alcoholprobleem, roept dit diverse vragen op: hoe kan uw organisatie...

Omgang van HR-professionals met Europese privacywetgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 4 minuten

Organisaties zijn alweer ruim een jaar gebonden aan de privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De implementatie...

Ontslagrecht op de schop door Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) | 5 minuten

Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers een vast contract te geven, zodat werknemers meer zekerheid krijgen. De Wet we...

Wat verandert er door de WAB voor flexibele krachten?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) | 7 minuten

Het aantal flexibele krachten is de afgelopen jaren structureel toegenomen. Het kabinet vindt het belangrijk om deze werknemers meer zekerhe...