Verdiepingsartikelen

Wat staat u te wachten bij een waarneming ter plaatse?

Contact met de Belastingdienst | 4 minuten

De inspecteurs van de Belastingdienst mogen – en komen in de regel dan aangekondigd – uw organisatie binnenlopen voor een waarneming ter pla...

De nieuwe omzetgerelateerde vrijstellingsregeling in de BTW

Aangifte BTW | 8 minuten

In het wetsvoorstel Wet modernisering kleineondernemersregeling (KOR) uit het Belastingplan 2019 wordt voorgesteld om de KOR flink aan te pa...

Kleineondernemersregeling (KOR) kan leuk voordeel opleveren

Aangifte BTW | 7 minuten

Ondernemers met een lage omzet kunnen gebruikmaken van de zogenaamde kleine ondernemersregeling (KOR). Deze regeling zorgt ervoor dat zij ge...

Hoe werkt de belastingrente nu precies?

Contact met de Belastingdienst | 6 minuten

Dient u uw aangifte te laat in of u doet uw correcties pas na een bepaalde periode dan zal de Belastingdienst u belastingrente in rekening b...

Ontslagrecht op de schop door Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) | 8 minuten

Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers een vast contract te geven, zodat werknemers meer zekerheid krijgen. De Wet we...

Wat verandert er door de WAB voor flexibele krachten?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) | 7 minuten

Het aantal flexibele krachten is de afgelopen jaren structureel toegenomen. Het kabinet vindt het belangrijk om deze werknemers meer zekerhe...

Fiscale gevolgen aangaan van samenwerkingsverband

Inkomstenbelasting (IB) | 5 minuten

Een goede ondernemer weet niet alleen waar hij goed in is maar, en dat is nog veel belangrijker, zeker ook waar hij niet goed in is. Een sam...

Hoe berekent u de transitievergoeding voor en na de WAB?

Transitievergoeding | 8 minuten

Met de introductie van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 en het vervallen van bepaalde overbruggingsregelingen uit de W...

Hoe bepaalt u de juiste aftrek van BTW?

Aangifte BTW | 6 minuten

U kunt als ondernemer de aan u in rekening gebrachte BTW alleen in aftrek brengen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Wat zijn deze voor...

De auto van de zaak onder de werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) | 8 minuten

In dit verdiepingsartikel vindt u een overzicht van alle kosten rond een auto van de zaak die u op grond van de werkkostenregeling onbelast...