Derde keer uitstel voor calamiteitenregeling

24 maart 2016 | Door redactie

De invoering van de calamiteitenregeling wordt voor de derde keer uitgesteld. Pas per 1 oktober gaat de nieuwe regeling voor onwerkbaar weer en andere niet-economische calamiteiten in. Voor die tijd moet de Tweede Kamer er nog wel van overtuigd worden.

De calamiteitenregeling wordt toch niet per 1 april 2016 ingevoerd, zoals eigenlijk het plan was. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten. De Tweede Kamer en de Sociaal-Economische Raad stonden eerder al niet te springen om de nieuwe, uniforme regeling voor de loondoorbetaling bij onwerkbaar weer en andere niet-economische calamiteiten in te voeren. Voor veel branches is de calamiteitenregeling duurder dan de huidige afspraken in de collectieve arbeidsovereenkomst. Dit komt door een wachttijd van twee of drie weken waarin de werkgever het loon van de werknemers moet doorbetalen.

Voor de zomer Kamerbrief met uitleg

Minister Asscher heeft toegezegd om vóór 15 juni in overleg met de sociale partners een brief aan de Tweede Kamer te sturen. Hierin gaat hij niet alleen in op de uitwerking van de nieuwe regels in de praktijk, maar ook op de redenen om verschillende cao-regelingen te verzamelen in één uniforme regeling. Die hebben te maken met:

  • vereenvoudiging van de regels;
  • betere handhaafbaarheid;
  • het wegnemen van verschillen.

Daarnaast gaat de minister in zijn brief in op mogelijke alternatieven voor de calamiteitenregeling.

Mogelijk hele regeling van tafel

De Tweede Kamer is tot nu toe niet erg enthousiast over de calamiteitenregeling. Aan de hand van de Kamerbrief van minister Asscher kan daar mogelijk verandering in komen. Is dat niet het geval, dan gaat de hele calamiteitenregeling volgens Asscher na drie keer uitstel alsnog van tafel.