Extra verlof voor senioren mag niet

21 januari 2013 | Door redactie

Het toekennen van seniorenverlof is soms in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL). Door andere arbeidsvoorwaarden toe te passen bij oudere werknemers maakt u een verboden leeftijdsonderscheid. U mag alleen een verlofregeling voor senioren aanbieden als het een onderdeel is van een breder beleid, zoals leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Een werkgever die extra verlof toekent aan oudere werknemers loopt het risico om in strijd met de WGBL te handelen. Volgens die wet mag er bij de toepassing van arbeidsvoorwaarden geen onderscheid worden gemaakt naar leeftijd.

Uitzondering op verboden onderscheid

Er bestaat een uitzondering op het verbod, namelijk als het onderscheid objectief gerechtvaardigd is. Denk bijvoorbeeld aan een beleid dat is gericht op de bevordering van arbeidsparticipatie van oudere werknemers. Als de regeling op zichzelf staat, is er dus sprake van een verboden onderscheid. Maar als het een onderdeel is van een breder beleid is het toegestaan.

Seniorenverlof als onderdeel leeftijdbewust personeelsbeleid

Als in uw organisatie een regeling voor seniorenverlof bestaat – bijvoorbeeld op basis van de cao – is het verstandig om te checken of deze regeling op zichzelf staat of is opgenomen in een breder beleid. Daaruit zal blijken of u een verboden onderscheid naar leeftijd maakt.