Maatwerk mogelijk in calamiteitenregeling

22 juni 2016 | Door redactie

In de cao kan straks een kortere of langere eigenrisicoperiode voor de calamiteitenregeling worden afgesproken. Daarnaast hoeft straks nog maar 10% van de arbeidscapaciteit onbenut te blijven om gebruik te kunnen maken van de regeling.

De calamiteitenregeling wordt op een aantal belangrijke punten aangepast. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer laten weten. Allereerst is de verplichte eigenrisicoperiode bij onwerkbaar weer deels van de baan. In de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) mag straks namelijk een kortere of langere eigenrisicoperiode (tool) afgesproken worden. Vooral voor sectoren als de bouw en de metaal – die nu helemaal geen wachtperiode kennen waarin de werkgever bij onwerkbaar weer zelf het loon moet doorbetalen – maakt deze mogelijkheid tot maatwerk veel verschil.

Al uitkering bij verlies 10% arbeidscapaciteit

De tweede wijziging aan de calamiteitenregeling is dat werkgevers straks al een WW-uitkering voor werknemers kunnen aanvragen als op een bepaalde dag door onwerkbaar weer 10% van de arbeidscapaciteit niet benut kan worden. In het oude voorstel was dit nog 20%.

Pas in werking na uitvoeringstoets

Eerder werd het invoeren van de calamiteitenregeling al uitgesteld tot 1 oktober 2016. In de Eerste Kamer werd vervolgens een motie aangenomen die de regering vroeg om de regeling niet in werking te laten treden tot er met de sociale partners overeenstemming over bereikt is. Die overeenstemming is nu bereikt, maar UWV moet nog een uitvoeringstoets doen voordat er sprake kan zijn van invoering van de calamiteitenregeling. Het is dus onzeker wanneer dit zal zijn.