Ondersteun werknemers tijdens rouwproces

23 februari 2015 | Door redactie

De verlofregels die gelden voor een werknemer die een dierbare verliest, kunnen per werkgever verschillen. Er staat namelijk maar weinig over in de wet. Voor u is het belangrijk om de regels in uw organisatie te kennen en daarnaast de werknemer zo goed mogelijk bij te staan in zijn periode van rouw.

Sommige werknemers die een naaste zijn verloren door de vliegtuigramp met MH17, ervaren bij hun rouwverwerking problemen met hun werkgever. Slachtofferhulp Nederland is daarom onlangs begonnen met het verzamelen van klachten hierover. Hoewel een calamiteit als MH17 gelukkig niet dagelijks voorkomt, is het voor u wel belangrijk om te weten wat uw organisatie moet en zou kunnen doen als een naaste van een werknemer overlijdt. In de wet is hier namelijk weinig voor geregeld.

Rouwverlof in uw cao of personeelsreglement

In de Wet arbeid en zorg (WAZO) is bepaald dat een werknemer calamiteitenverlof kan opnemen voor het overlijden en de lijkbezorging van één van zijn huisgenoten of één van zijn bloed- en aanverwanten in de rechte lijn (bijvoorbeeld ouder of kind) en in de tweede graad van de zijlijn (broer of zus). Hij behoudt hierbij zijn recht op loon. Als het nodig is, kan dit verlof een paar dagen duren.
Voor de periode na het overlijden bestaan echter geen wettelijke bepalingen. Daarom is er in een aantal cao’s als onderdeel van de regeling voor bijzonder verlof een mogelijkheid tot rouwverlof opgenomen, waardoor een werknemer bijvoorbeeld tien dagen extra verlof krijgt. Daarnaast kan uw organisatie voor de rouwverwerking bepalingen opnemen in het personeelsreglement.

Ongeduld tijdens rouwproces werkt niet

In de praktijk blijken werknemers zich vaak ziek te melden na een sterfgeval, omdat zij niet in staat zijn om te werken. Gaan zij eenmaal weer aan de slag, dan kan het rouwproces nog lang voortduren. Bied de werknemer daarom ondersteuning aan. Blijf hiervoor in gesprek met hem en bekijk wat er mogelijk is qua werkzaamheden. Rouwverwerking heeft tijd nodig. Het helpt niet als uw organisatie onbegrip toont of zich niet flexibel opstelt. Schakel zo nodig een bedrijfsmaatschappelijk werker in via de arbodienst.