Werkgevers bieden veel ruimer verlof dan de wet verplicht

11 januari 2018 | Door redactie

Een werkgever kan als aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde verlofregelingen aanbieden die ruimer zijn dan de wet voorschrijft. Microsoft Nederland maakte deze week bekend een forse verruiming door te voeren.

Personeel van Microsoft heeft voortaan recht op twintig weken zwangerschapsverlof, zes weken kraamverlof, zes weken adoptieverlof en vier weken kortdurend zorgverlof. Tijdens het verlof krijgen de werknemers het loon volledig doorbetaald. De regelingen moeten bijdragen aan diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer en een gezonde werk-privébalans. Bovendien heeft Microsoft hiermee een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Uniek is zo’n uitbreiding niet. Zo kwam eerder onder meer ING in het nieuws vanwege een ruimere kraamverlofregeling.

Cao kan uitbreiding verlofregelingen belemmeren

Of een werkgever een verlofregeling kan aanpassen (in het voordeel van werknemers), hangt af van een eventueel van toepassing zijnde cao. Sommige cao’s bieden geen ruimte om een eigen verlofregeling op te stellen (tool). Biedt de cao deze ruimte wel of geldt er geen cao, dan kan de werkgever de regeling wijzigen, eventueel in overleg met de ondernemingsraad. Officieel moet de werkgever individuele werknemers om toestemming vragen, omdat het om een wijziging van de arbeidsvoorwaarden gaat. Maar bij een positieve wijziging kan de werkgever ervoor kiezen dat niet te doen, al is het wel zo netjes om werknemers nog de kans te geven om bezwaar te maken. Er bestaat een kleine kans dat de nieuwe verlofmogelijkheden voor scheve gezichten zorgen.

Ook aanpassingen in wettelijke verlofregelingen

Met de verruimde verlofregelingen loopt Microsoft vooruit op een aantal beoogde wetswijzigingen. Het kabinet is namelijk van plan om de duur van het kraamverlof stapsgewijs uit te breiden van twee dagen naar zes weken. De maximale duur van het pleegzorg- en adoptieverlof gaat van vier naar zes weken. Het wetsvoorstel dat dit moet regelen, wordt waarschijnlijk al op korte termijn naar de Tweede Kamer gestuurd. De beoogde ingangsdata zijn verspreid over 2019 en 2020. Overigens zijn er naast deze plannen op nationaal niveau ook nog Europese plannen voor de verlofregelingen.