Zwangerschapsverklaring niet meer nodig

4 november 2011 | Door redactie

Vanaf volgend jaar hoeft u geen zwangerschapsverklaring meer mee te sturen als u een aanvraag doet bij UWV voor een uitkering. Nu moet u bij de aanvraag van een WAZO-uitkering nog een verklaring van een arts of verloskundige meesturen. Maar in de Verzamelwet SZW 2012 staat dat het ministerie de Wet arbeid en zorg (WAZO) op dit punt wil veranderen.

Als een werkneemster bij u meldt dat zij zwanger is, vraagt u bij UWV de uitkering voor haar zwangerschaps- en bevallingsverlof aan. U kunt de zwangerschap dan digitaal melden op de site van UWV via een formulier dat u kunt downloaden. Deze aanvraag moet u samen met uw werkneemster doen uiterlijk twee weken vóór het verlof ingaat. Op dit moment bent u nog verplicht om bij de aanvraag van de uitkering een zwangerschapsverklaring mee te sturen. Maar per 1 januari 2012 is dit niet meer nodig. Wel moet u bij de aanvraag van de WAZO-uitkering doorgeven aan UWV wat de vermoedelijke bevallingsdatum is. Ook moet u voor uw eigen administratie wel om een zwangerschapsverklaring vragen.

Ziekte tijdens zwangerschap

Wordt een werkneemster voor, tijdens of direct na haar zwangerschapsverlof ziek en is deze ziekte gerelateerd aan de zwangerschap, dan kunt u een Ziektewet-uitkering voor haar aanvragen. Deze uitkering is even hoog als het gemiddelde loon dat de werkneemster verdiende in het jaar voordat de uitkering begon. Is een werkneemster ziek in de periode tussen zes en vier weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum, dan tellen de ziektedagen mee als zwangerschapsverlof. Het maakt daarbij niet uit of de ziekte gerelateerd is aan de zwangerschap.