Taken vertrouwenspersoon niet wettelijk geregeld

Voor het takenpakker van de vertrouwenspersoon bestaan geen wettelijke regels. Hij kan de functie dus zelf vormgeven. Om toch een richtlijn te hebben, kan de werkgever het functieprofiel van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen gebruiken.

14 januari 2022 | Door redactie

Hoewel de functie van vertrouwenspersoon (tool) niet is vastgelegd en de werkgever deze dus in overleg kan vormgeven, zijn er wel een aantal taken die volgens de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) standaard tot het werk van de vertrouwenspersoon horen:

  • Opvang en begeleiding van werknemers die te maken hebben (gehad) met agressie of geweld, pesten, discriminatie of seksuele intimidatie (tool).
  • Voorlichten van (nieuwe) werknemers en leidinggevenden over de vertrouwenspersoon. Daarnaast kunnen in sommige organisaties ook anderen gebruikmaken van de vertrouwenspersoon, zoals leerlingen op een school, cliënten in een instelling of patiënten in een ziekenhuis;
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan werkgever of management over de aanpak van en preventie bij ongewenst gedrag.

Competenties van de vertrouwenspersoon

Wat moet een vertrouwenspersoon meebrengen aan kennis en vaardigheden? Ook dat ligt niet vast, maar hangt af van de taken die de vertrouwenspersoon gaat uitvoeren. Om zijn werk goed te kunnen doen, heeft de vertrouwenspersoon op de drie hoofdtaken competenties nodig. Ook hiervoor geeft de LVV richtlijnen. Zo moet de vertrouwenspersoon beschikken over::

  • integriteit: gewetensvol zijn;
  • communicatieve vaardigheden en adviesvaardigheden;
  • analytisch vermogen;
  • inlevingsvermogen, voldoende empathisch zijn en goed kunnen luisteren.

De LVV heeft naast een lijst van competenties ook een gedragscode opgesteld als richtlijn voor het professionele handelen van de vertrouwenspersoon. Het functieprofiel en de gedragscode zijn te bekijken via de site van LVV: lvvv.nl.

Eis van vertrouwelijkheid

De allerbelangrijkste competentie voor de vertrouwenspersoon is wel om om te kunnen gaan met de eis van vertrouwelijkheid. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en moet in staat zijn om gevoelige en persoonlijke informatie daadwerkelijk vertrouwelijk te houden. Deze eis geldt altijd en overal en zonder aanziens des persoons. Dus ook als het gaat om informatie die betrekking heeft op de werkgever, de eigen leidinggevende of leden van het MT mag de vertrouwenspersoon dit niet bespreken. Alleen als de melder van het ongewenst gedrag of een integriteitskwestie hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, mag de vertrouwenspersoon hier mededelingen over doen aan anderen in of buiten de organisatie.