Vertrouwenspersoon

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Zij moeten hiervoor beleid opstellen en uitvoeren. Het aanstellen van een interne of externe vertrouwenspersoon kan hier onderdeel van zijn.

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor werknemers die een klacht of probleem hebben over ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie. Deze werknemers kunnen hun verhaal kwijt en de vertrouwenspersoon kan hen adviseren over welke vervolgstappen ze kunnen nemen. Hoewel de werkgever verplicht is om de werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting, is er geen wettelijke verplichting voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Nieuws

Multitasken helaas verplichte kost in kantoortuin

15-11-2023

Geconcentreerd werken op kantoor kán soms lastig zijn. Werknemers die aan het praten zijn, collega’s die vragen hebben, de telefoon die cons...

Arbovisie 2040: arbozorg moet fundamenteel veranderen

01-11-2023

In de Arbovisie 2040 heeft het kabinet een aantal uitgangspunten voor arbozorg voor de toekomst geformuleerd. Werkgevers, werknemers en de o...

Leidinggevende vaak dader grensoverschrijdend gedrag

01-11-2023

In de helft van de gevallen wordt grensoverschrijdend gedrag veroorzaakt door de leidinggevende, blijkt uit verkennend onderzoek van vakbond...

Kritiek op rapport Arbeidsinspectie ongewenst gedrag

26-10-2023

Een rapport van de Arbeidsinspectie kan een goede basis vormen voor richtlijnen voor het eigen arbobeleid. Maar de bevindingen van een recen...

Recent verschenen