Wordt vertrouwenspersoon verplicht in elke organisatie?

12 maart 2020 | Door redactie

Iedere werkgever wordt mogelijk verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Op internetconsultatie.nl is een initiatiefwetsvoorstel gepubliceerd dat dit moet regelen. Ook versterkt het wetsvoorstel de positie van de vertrouwenspersoon.

Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema van GroenLinks heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat iedere werknemer het wettelijk recht moet geven op toegang tot een vertrouwenspersoon. Voor werkgevers heeft het wetsvoorstel financiële gevolgen omdat zij een vertrouwenspersoon moeten aanstellen (tool) als zij deze nog niet hebben. Zij zijn wel vrij in de keuze hoe zij dit willen doen. Werkgevers kunnen één of meerdere werknemers benoemen (interne vertrouwenspersoon), een externe vertrouwenspersoon inhuren of dit via de brancheorganisatie regelen.

Betere bescherming voor positie vertrouwenspersoon

Het initiatiefwetsvoorstel maakt het ook mogelijk om vast te leggen aan welke kwaliteitseisen een vertrouwenspersoon moet voldoen en wat de organisatie van de vertrouwenspersoon kan verwachten. Het instellen van een vertrouwenspersoon kan het ongewenst gedrag (tool) op de werkvloer verminderen zodat de werknemer zich veiliger voelt op het werk. Dit kan leiden tot minder ziekmeldingen en arbeidsconflicten. Daarnaast zorgt het initiatiefwetsvoorstel ervoor dat de positie van de vertrouwenspersoon beter wordt beschermd. Zo mag de werkgever de vertrouwenspersoon niet vanwege zijn functie als vertrouwenspersoon ontslaan of op een andere manier benadelen.

Vertrouwenspersoon is er zowel voor werkgever als werknemer

Een werknemer die te maken krijgt met ongewenst gedrag kan bij de vertrouwenspersoon terecht voor advies en begeleiding. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon de werkgever adviseren hoe deze ongewenst gedrag kan voorkomen. Hoewel de werkgever wettelijk verplicht is om zijn werknemers te beschermen tegen ongewenste omgangsvormen, is hij momenteel niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen.
De sluitingsdatum van de internetconsultatie is 23 april 2020. Tot en met deze datum kan iedereen reageren. Na het verwerken van de reacties kan het initiatiefwetsvoorstel ter stemming naar de Tweede en Eerste Kamer worden verstuurd. Er is nog geen beoogde ingangsdatum.

icon-ceno-square-blauw Meer leren over dit onderwerp? Volg ook de training Vakopleiding Vertrouwenspersoon.

Bijlagen bij dit bericht