Heeft een werknemer recht op meer ouderschapsverlof bij een tweeling?

3 februari 2020

Heeft een werknemer recht op meer ouderschapsverlof bij een tweeling?

Ja, een werknemer heeft recht op ouderschapsverlof per kind. Dus bij een tweeling tweemaal en bij een drieling driemaal. Dit geldt zowel voor de vader als de moeder.

Een werkneemster heeft bij een meerling ook recht op een langer zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Bij een meerling heeft de werkneemster recht op 10 weken zwangerschapsverlof en minimaal 10 weken bevallingsverlof. Het totale verlof is 20 weken.