Overwerk hakt er harder in dan managers denken

26 september 2018 | Door redactie

Managers denken slechts om een klein offer te vragen als ze hun medewerkers vragen om over te werken of ook buiten werktijd bereikbaar te zijn. Toch ervaren de meeste werknemers dit totaal anders.

Uit onderzoek van Kantar Public (voorheen TNS NIPO) in opdracht van zorgverzekeraar Zilveren Kruis komt naar voren dat bijna een derde van de leidinggevenden verwacht dat medewerkers ook buiten werktijd reageert op berichtjes of e-mails. Even een mailtje beantwoorden ’s avonds, telefoontjes in het weekend, of aan het ontbijt nog gauw de notulen voor de volgende vergadering doornemen. Het lijken kleinigheidjes en bij elkaar slechts een paar uurtjes overwerk (tools) hier en daar.

Negatieve gevolgen van overwerk

Toch ervaart bijna de helft van de ondervraagde medewerkers hier hoge druk door. Het continu beschikbaar zijn heeft effect op de relatie met de partner, vrienden en kinderen. Bijna een kwart voelt zich tekortschieten als ouder. Volgens het onderzoek werken medewerkers in Nederland gemiddeld drie uur over.
Waar de leidinggevende denkt dat het niet zo veel extra werkstress met zich meebrengt, geven medewerkers aan negatieve gevolgen van overwerk te ervaren. Veel gehoorde klachten zijn:

  • minder tijd om te sporten (50%);
  • slechter slapen (37%);
  • minder aandacht voor de partner (35%) en voor vrienden (39%);
  • schuldgevoelens naar de partner (39%) en de kinderen (44%);
  • sneller boos worden op de kinderen (39%).

‘Overwerken hoort erbij’

Het huidige leiderschap is erg resultaatgericht. Het werk moet af, managers dragen uit dat de doelen behaald moeten worden. Oog voor het welzijn en de werkdruk van medewerkers kan daardoor op de tweede plaats komen. Maar ook de medewerkers zelf – één op de drie in ieder geval – geloven steeds vaker dat overwerken erbij hoort.

Niet voldoende begeleiding van manager

Managers denken hun medewerkers goed te begeleiden bij het vinden van een balans tussen werk en privé, maar ook dat zien werknemers anders. Zij ervaren die hulp veel minder en vinden het moeilijk een evenwicht te vinden tussen de druk van het werk en de thuissituatie.
Opvallend in het onderzoek is ook dat managers enerzijds continue beschikbaarheid van de werknemers verwachten, maar dat tegelijkertijd bijna de helft van de leidinggevenden vindt dat ‘verloren tijd’, bijvoorbeeld door eerder naar huis te moeten vanwege een ziek kind, ingehaald moet worden.