Werkdruk aanpakken met maatregelen bij de bron

30 augustus 2023 | Door redactie

Door aanhoudend personeelstekort kan de werkdruk flink oplopen. De aanwezige medewerkers zijn zwaar belast en het ziekteverzuim loopt op. Werkgevers zien gelukkig in dat maatregelen belangrijk zijn. Daarvoor moet de werkgever vaststellen wat werkdruk is en hoe vaak het voorkomt.

Uit een onderzoek van de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) onder haar achterban blijkt dat de helft van de werkgevers merkt dat werknemers meer last hebben van mentale klachten zoals stress, burn-out en vermoeidheid. Werkgevers zien het vaker dan een jaar geleden. Werkdruk is heel beknopt te definiëren als een disbalans tussen de taken en eisen van het werk en de regelmogelijkheden die de werknemer heeft. Wat de aanpak bemoeilijkt, is dat werkdruk enigszins subjectief is: mensen reageren er verschillend op. Om werkdruk als aspect van de brede psychosociale arbeidsbelasting (PSA) aan te pakken, moet de werkgever de arbeidshygiënische strategie volgen, allereerst met maatregelen aan de bron. Het is dan nodig eerst goed in beeld te hebben hoeveel medewerkers werkdruk ervaren en welke gevolgen zij daarvan ondervinden. Een belangrijk middel hiervoor is een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO, tool).

Onderzoeken bespreken met OR

Door deze onderzoeken regelmatig te herhalen, is na te gaan of er vooruitgang is geboekt. Er zijn allerlei vragenlijsten op de markt. Kies bij voorkeur een lijst uit de eigen branche, want dan is het makkelijker vergelijken met andere organisaties in dezelfde branche. Een enquête onder werknemers geldt op zich al als maatregel. Het brengt het onderwerp werkdruk onder de aandacht, de werknemers krijgen bij het invullen inzicht in mogelijke knelpunten. Het bespreken van de uitkomsten in het werkoverleg en met de ondernemingsraad (OR) geeft werknemers de kans hun ideeën in te brengen, en het verhoogt betrokkenheid en begrip.