Verhaalsbeding in overeenkomst kan geld schelen

2 september 2016 | Door redactie

Veel opdrachtgevers die zaken doen met opdrachtnemers, nemen een zogenoemd verhaalsbeding op in de overeenkomst. Dat is volgens staatssecretaris Wiebes van Financiën geen probleem, zolang ze zich aan de wet houden.

Sinds de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) kan uw organisatie geconfronteerd worden met een naheffing of correctie voor de loonheffingen als de Belastingdienst oordeelt dat er toch sprake was van een dienstbetrekking (tool). Uw organisatie kan in de overeenkomst met een opdrachtnemer opnemen dat hij opdraait voor een deel van de naheffing of correctie, maar dat moet dan wel zorgvuldig gebeuren!

Alleen loonbelasting/premie volksverzekeringen verhalen

In het verhaalsbeding mag alleen staan dat de opdrachtnemer opdraait voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen die de opdrachtgever had moeten inhouden en afdragen. Voor de premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) geldt een verhaalsverbod. Die heffingen moeten door de werkgever gedragen worden. Een beding waarin staat dat de premies werknemersverzekeringen of de werkgeversheffing ZVW op de opdrachtnemer verhaald worden, is nietig.

Kamervragen naar aanleiding van Persgroep

Staatssecretaris Wiebes geeft de informatie over het verhaalsbeding naar aanleiding van vragen van de Tweede Kamer over de nieuwe algemene voorwaarden voor freelance journalisten van de Persgroep. Daarin stond dat de Persgroep alle schade die hij lijdt als een opdrachtnemer om welke reden dan ook als werknemer wordt aangemerkt, verhaalt op die opdrachtnemer. Dat is niet toegestaan en de Persgroep heeft het beding inmiddels dan ook aangepast.