Premies werknemersverzekeringen

Werkgevers betalen voor alle werknemers die zij in dienst hebben de premies werknemersverzekeringen. De werknemersverzekeringen verzekeren werknemers tegen inkomensverlies als ze werkloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. Onder de noemer werknemersverzekeringen vallen de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Uitgelicht

Nieuwe WW-premie WAB in 2020 2,94% en 7,94%

Werkgevers gaan per 1 januari 2020 voor de Werkloosheidswet 2,94% of 7,94% premie betalen voor iedere werknemer. De hoge premie geldt...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

Premies sociale verzekeringen 2020 mét nieuwe...

De premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn op Prinsjesdag bekendgemaakt. Nog niet alle premies uit de...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

Werkgeversheffing ZVW daalt in 2020 naar 6,7%

Werkgevers zijn in 2020 goedkoper uit voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). De werkgeversheffing ZVW daalt namelijk naar 6,7%. Ook de...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

 

Tools

Vraag en antwoord

Moeten we premies werknemersverzekeringen betalen over een nabetaling?
Als uw organisatie een nabetaling doet aan een ex-werknemer, moet u daarover misschien nog premies werknemersverzekeringen betalen. U bent die premies verschuldigd als de nabetaling aan deze drie voorwaarden voldoet:  De nabetaling is loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en... Lees het hele antwoord