Wetsvoorstel minimumbeloning zzp’ers gepubliceerd

Vanaf 2021 moeten alle zzp’ers recht hebben op een beloning van minimaal € 16 per uur. Daarnaast wordt er voor duurdere zelfstandigen een zelfstandigenverklaring geïntroduceerd. Hiervoor zijn twee conceptwetteksten opgesteld.

29 oktober 2019 | Door redactie

Het kabinet is al jaren op zoek naar de juiste wet- en regelgeving voor zzp’ers. Er is nu een volgende stap genomen met de publicatie van twee wettelijke maatregelen op internetconsultatie.nl: de invoering van een minimumtarief voor zzp’ers en de mogelijkheid om een zelfstandigenverklaring te gebruiken voor werkenden met een tarief van minstens € 75 per uur. De maatregelen zijn – net als bijvoorbeeld de Wet arbeidsmarkt in balans – onderdeel van het beleid waarmee het kabinet de werking van de arbeidsmarkt hoopt te verbeteren.

Minimumtarief moet armoede onder zzp’ers voorkomen

Eerder was al aangekondigd dat een minimumtarief van € 16 per uur ervoor moet gaan zorgen dat zzp’ers verzekerd zijn van een bestaansminimum en organisaties geen schijnzelfstandigen inzetten. Deze wijziging is nu opgenomen in het wetsvoorstel Minimumbeloning zelfstandigen (WMZ). Het minimumtarief is zonder de omzetbelasting en omvat geen directe kosten – zoals kosten voor materiaal – van een zzp’er. Die kosten komen bovenop het minimumtarief. Jaarlijks wordt het minimumtarief aangepast op basis van de ontwikkeling van het minimumloon.

Zekerheid over loonheffingen door zelfstandigenverklaring

De zelfstandigenverklaring wordt geregeld via het wetsvoorstel Zelfstandigenverklaring. Deze verklaring geeft aan ‘werkenden en werkverstrekkers’ de zekerheid dat de arbeidsrelatie voor de loonheffing en de werknemersverzekeringen niet kwalificeert als dienstbetrekking. Ook moet de verklaring zo veel mogelijk zekerheid geven over de arbeidsrechtelijke gevolgen. De werkenden (met een tarief van minstens € 75 per uur) en werkverstrekkers kunnen de verklaring toevoegen aan een schriftelijke overeenkomst waarin zij vóór de start van de werkzaamheden afspraken maken. Eén van de voorwaarden is dat het gaat om werkzaamheden voor de duur van maximaal één jaar.

Minimumtarief zzp’ers en zelfstandigenverklaring vanaf 2021

Iedereen is vrij om tot en met 9 december 2019 via internetconsultatie.nl een reactie te geven op de maatregelen. De twee conceptwetteksten worden daarna samengevoegd tot één wetsvoorstel. Doel is om het voorstel in 2020 door de Tweede en Eerste Kamer te loodsen, zodat de maatregelen voor het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring per 1 januari 2021 in werking kunnen treden.