Vanaf 2021 snellere hulp bij schulden

Een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening moet ervoor zorgen dat een betalingsachterstand niet uitgroeit tot een problematische schuld. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid diende het wetsvoorstel op 14 oktober in bij de Tweede Kamer.

22 oktober 2019 | Door redactie

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is van toepassing sinds 1 juli 2012. Deze wet regelt dat burgers met problematische schulden bij gemeenten kunnen aankloppen voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. Sommige gemeenten bieden zelf schuldhulpverlening, andere gemeenten doen daarvoor een beroep op andere instellingen.

Start van een schuldhulpverleningstraject 

Door de aanpassing in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening kunnen gemeenten gegevens over betalingsachterstanden uitwisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en de zorgverzekering. Zij kunnen daardoor beter signaleren of iemand schulden opbouwt. Gemeenten kunnen dan sneller in actie komen en schuldhulpverlening aanbieden nog voordat burgers zelf aan de bel trekken. Bij de start van een schuldhulpverleningstraject moet de gemeente een beschikking afgeven met daarbij een plan van aanpak.

Brede schuldenaanpak van het kabinet 

De verwachting is dat de wetswijziging op 1 januari 2021 wordt doorgevoerd.  Vanaf die datum mogen hulpverleners zelf gegevens verzamelen en registers raadplegen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan informatie over inkomen en vermogen.
De wetswijziging is een van de veertig actiepunten die staatssecretaris Van Ark heeft aangekondigd om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Omdat vroegsignalering van schulden nog in ontwikkeling is, wordt de wetswijziging binnen vijf jaar geëvalueerd. Indien nodig kan de regeling dan worden bijgesteld.

Vroegsignalering met schuldeisers 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt gemeenten met kennis en ervaring over effectieve vroegsignalering van schulden. De NVVK, de Nederlandse Vereniging voor Kredietbanken, ontvangt vooruitlopend op de wetswijziging subsidie. Deze subsidie wordt gebruikt om landelijke afspraken te maken met schuldeisers over vroegsignalering.

Bijlagen bij dit bericht