Awards uitgereikt voor online vindbaarheid medezeggenschap

23 juni 2017 | Door redactie

De Toffe Peer Awards zijn dit jaar uitgereikt aan de Hogeschool Utrecht (HU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). De onderwijsinstellingen ontvingen elk een award voor de goede online vindbaarheid van hun medezeggenschap.

Studenten stemmen bij verkiezingen sneller als zij contact hebben met medezeggenschap. Dat blijkt uit een onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), Landelijk Overleg Fracties (LOF) en Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM). De uitkomst van het onderzoek was reden voor organisatoren LOF en SOM om dit keer de online vindbaarheid van medezeggenschap centraal te stellen bij de jaarlijkse verkiezingen. Met de prijs willen LOF en SOM de onderwijsinstellingen aanmoedigen om de zichtbaarheid van de medezeggenschap (tool) te vergroten en de achterban nauwer te betrekken.

Zichtbaarheid medezeggenschap moet groter

De studenten van de HU en de UvA kunnen relatief gezien het makkelijkst digitaal in contact komen met hun vertegenwoordigers en daarom ontvangen deze onderwijsinstellingen ieder een Toffe Peer Award. De aanmoedigingsprijzen waren voor de Haagse Hogeschool en de Rijksuniversiteit van Groningen. Zij ontvingen ieder een Gebakken Peer Award. Er zijn wat betreft de organisatoren nog meters te maken als het gaat om de online vindbaarheid van medezeggenschap. Vorig jaar won Saxion Hogeschool, omdat het bestuur de medezeggenschapsraad nauw betrekt bij relevante zaken en omdat de OR goede OR-faciliteiten (tool)  tot zijn beschikking heeft.

Jaarlijke uitreiking medezeggenschapsawards

LOF en SOM reiken jaarlijks deze fruitige awards uit. Elk jaar leggen zij de medezeggenschap van onderwijsinstellingen langs een meetlat. Dit jaar staat stond de vindbaarheid van de medezeggenschap voor de achterban centraal.  Dat is niet alleen belangrijk voor medezeggenschapsraden in het onderwijs, maar ook voor ondernemingsraden. Een OR doet er goed aan contactmogelijkheden (tool) op een centrale plaats, zoals intranet, te publiceren, zodat elke werknemer de informatie terug kan vinden.