Blijven werken met voorlopig OR-reglement

1 juni 2018 | Door redactie

Zijn de OR-verkiezingen achter de rug, dan is het slim om het voorlopig OR-reglement definitief te maken. Dat hoeft niet direct. Tot het reglement definitief gemaakt is, geldt het voorlopig reglement.

Ondernemingsraden zijn volgens artikel 8 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht een eigen OR-reglement op te stellen. De WOR verbindt hieraan echter geen termijn. Een nieuwe OR hoeft hiermee dus niet direct aan de slag. In de tussentijd geldt het voorlopig OR-reglement dat is opgesteld bij de oprichting van de OR.

OR-reglement pas definitief maken als ervaring is opgedaan

Sluit het voorlopig reglement goed aan bij de werkwijze die de OR-leden voor ogen hebben, dan is er dus niet per se haast geboden. Het kan dan zelfs slim zijn om even te wachten met het definiet maken van het voorlopig OR-reglement. OR-leden kunnen dan eerst meer ervaring opdoen en ondervinden welke afspraken en werkwijzen wel of niet handig zijn. Dat helpt om het definitieve reglement goed te laten aansluiten op de manier waarop de OR-leden het OR-werk vorm willen geven.

Reglement van orde toevoegen aan voorlopig OR-reglement

Blijft de OR werken met het voorlopig OR-reglement en beschrijft dat alleen de procedures rond de OR-verkiezingen, dan moet de OR een ‘reglement van orde’ aan het voorlopig  reglement toevoegen. Dit OR-reglement beschrijft de werkwijze van de OR (tool) en hoe een OR-vergadering georganiseerd wordt en verloopt. Ook moet het de rol van de secretaris beschrijven en de manier waarop hij de agenda openbaar maakt. Verder moet het OR-reglement vermelden hoe de OR besluiten neemt.