Jongeren voorrang geven bij vacature mag

19 januari 2016 | Door redactie

Net als in 2015 is het ook dit jaar toegestaan om in de vacaturetekst een voorkeur uit te spreken voor jongeren van 18 tot 27 jaar. Een werkgever mag echter niet meer de premiekorting toepassen voor jongere uitkeringsgerechtigden die hij in 2016 aanneemt.

Beide maatregelen waren bedoeld om de positie van jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren. De werkloosheid onder jongeren liep de afgelopen jaren immers behoorlijk op. De maatregel om in de vacaturetekst te mogen opnemen dat uw organisatie op zoek is naar jongeren tussen de 18 tot 27 jaar zou eigenlijk per 2016 eindigen, maar is dit jaar opnieuw verlengd. In de vacature moet dan wel de volgende zin staan: ‘Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid.’

Premiekorting jongeren wel vervallen

De premiekorting jongeren is dit jaar wel vervallen. Dat wil zeggen dat uw organisatie geen premiekorting mag toepassen voor jongeren die in 2016 worden aangenomen. Heeft uw organisatie vóór 1 januari 2016 nog jongere uitkeringsgerechtigden aangenomen, dan mag u de premiekorting nog wel toepassen met een maximumduur van twee jaar.

Let op instemmingsrecht van de ondernemingsraad

Organisaties die bij de werving en selectie voorrang geven aan jongeren, doen er goed aan om de ondernemingsraad (OR) hierbij te betrekken. Wijzigt het aanstellingsbeleid namelijk door deze manier van werven, dan is het instemmingsrecht van de OR van toepassing (artikel 27 WOR). Het besluit is ongeldig zonder die instemming. Daarnaast heeft de OR de wettelijke taak om discriminatie binnen de organisatie tegen te gaan (artikel 28 WOR). Goede afstemming tussen de werkgever en de OR voorkomt misvattingen over de gekozen manier van werven.