Is het verstandig een salarisindicatie bij de vacature te zetten?

8 oktober 2021

We vragen ons af of het raadzaam is om in onze vacatureteksten op te nemen welk salaris de sollicitant kan verwachten. We zien graag dat sollicitanten reageren op basis van de inhoud van de functie en niet op basis van het salaris. Is het toch verstandig om een salarisindicatie in de vacature op te nemen?

U wilt vooral geschikt personeel vinden. Het salaris is daarbij vaak van doorslaggevend belang voor de werknemer. Onderzoeksbureau Intelligence Group meldde dit jaar dat een goed salaris bovenaan de lijst staat van belangrijkste redenen om voor een werkgever te kiezen.

Interesse

Het salaris is allereerst natuurlijk interessant voor mensen die er financieel op vooruit willen gaan. Als zij bij uw organisatie meer kunnen verdienen, zal dat interesse wekken.

Blijkt uit de vacaturetekst dat u juist minder of ongeveer hetzelfde betaalt, dan haken zij mogelijk af. Dat hoeft voor u niet nadelig te zijn: het scheelt u tijd als deze constatering al in een vroeg stadium van de sollicitatieprocedure wordt gedaan.

Naast deze groep mensen zullen ook werkzoekenden die niet zozeer een financieel motief hebben maar wel een bepaalde ondergrens qua salaris nodig hebben, een salarisvermelding in de vacaturetekst waarderen.

Bovendien kan een salarisvermelding dienen als indicatie voor de zwaarte van de functie en weergeven hoeveel groei er mogelijk is.

Kortom: voor sollicitanten is het prettig als u in de vacaturetekst concreet bent over het salaris.

Doordrongen

Steeds meer werkgevers lijken hiervan doordrongen, afgaande op een onderzoek van Jobdigger. Waar in 2018 nog 16% van de vacatureteksten een salarisvermelding bevatte, was dit in 2020 al 26%. Onder bemiddelaars ligt dit percentage nog wat hoger, op 30%. De stijging zou te maken kunnen hebben met Google, die heeft ingesteld dat een salarisindicatie in een vacature de vindbaarheid verbetert.

Evengoed kiest het merendeel van de organisaties er dus voor om het salaris niet in advertenties te noemen. En dat terwijl het voor de werkgever ook grote voordelen heeft. Naast een betere online vindbaarheid, de prettigere sollicitatie-ervaring voor sollicitanten en het vroegtijdig vaststellen van een mismatch, is het een manier om u te onderscheiden van andere werkgevers.

Marktconform

U heeft diverse opties als u in de vacaturetekst meer helderheid over het salaris wilt geven. Enkele voorbeelden:

  • Een concreet bedrag. Dat biedt duidelijkheid, maar u ontneemt uzelf ook flexibiliteit en ruimte voor onderhandeling. Het stoot mogelijk sollicitanten af. Staat het bedrag vast, dan is dit een logische optie.
  • De salarisschaal van de cao die van toepassing is (met het minimum- en maximumbedrag van de schaal) of een andere range waarbinnen onderhandeling mogelijk is. Hoewel u hiermee minder concreet bent, geeft het de lezer van de vacaturetekst wel inzicht en kan hij inschatten of een sollicitatie überhaupt zin heeft. Echter, bij de onderhandeling zullen sollicitanten vermoedelijk niet aan de onderkant van de range gaan zitten.
  • Geen bedragen, maar het standpunt dat het salaris wordt afgestemd op iemands waarde of bijdrage. Met deze optie blijft u onnodig onduidelijk als u aan een schaal gebonden bent. Het kan de werkzoekende ook het idee geven dat het alle kanten op kan, zowel qua salaris als qua functie. Maar misschien wilt u dat juist.
  • Een zin met de term ‘marktconform salaris’. Deze optie vinden veel mensen irritant, nietszeggend en makkelijk. Want wat is marktconform? Is dat een nette manier om te zeggen dat de beloning gemiddeld of matig is?