Aanpak om vacatures (makkelijker) ingevuld te krijgen

Het gaat beter met de economie, maar in veel sectoren loopt het personeelstekort op. Het kabinet wil er met diverse maatregelen voor zorgen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten.

21 juni 2018 | Door redactie

Er is ruimte voor verbetering op de arbeidsmarkt. Organisaties vinden het steeds lastiger om vacatures in te vullen, oudere werklozen hebben nog moeite om aan de bak te komen en vrouwen werken relatief vaak in een deeltijdbaan. Het kabinet wil zo veel mogelijk mensen bij de arbeidsmarkt betrekken en tegelijk structurele problemen aanpakken. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer.

Diverse sectoren kampen met personeelstekort

Tijdens de crisis stonden er meer dan zeven werklozen tegenover elke vacature. Nu zijn er per vacature gemiddeld minder dan twee werklozen beschikbaar. De arbeidsmarkt is vooral krap in de vervoersbranche, ICT-sector, bouw, zakelijke dienstverlening, zorg en kinderopvang. Elke sector kent zijn eigen uitdagingen. Koolmees stelt dat er desondanks nog grote groepen mensen langs de kant staan of niet naar hun volledige potentieel werken. Hij ziet vijf oplossingsrichtingen:

  • meer uren werken aanbieden en (meer uren) werken aantrekkelijker maken;
  • innoveren om beter gebruik te maken van specifieke vaardigheden;
  • bevorderen van mobiliteit van werkgevers en werkzoekenden;
  • opleiden voor krapteberoepen en om- en bijscholen;
  • de werving en matching op de arbeidsmarkt verbeteren.

Kabinet probeert werkgevers en werkenden te helpen

Ieder kan vanuit zijn eigen rol een bijdrage leveren. Zo kunnen werkgevers werken aantrekkelijker maken met hogere lonen (dit gebeurt nu ook), vaste contracten (tools), scholingskansen en mogelijkheden voor het combineren van twee banen of werk en zorg. Het kabinet wil onder andere met nieuwe wetgeving voor een betere balans op de arbeidsmarkt zorgen. Ook verlaagt het vanaf 2019 de lasten op arbeid (oplopend tot € 5,2 miljard in 2021) en maakt het de kinderopvang aanlokkelijker. Verder wordt er onder meer geïnvesteerd in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, regionale dienstverlening voor matching, arbeidsmigratie, de banenafspraak en een leven lang leren. Over dit laatste onderwerp verschijnt binnenkort een aparte Kamerbrief.