Nieuwe regel moet instroom in WIA verminderen

15 februari 2018 | Door redactie

Het kabinet wil de regels voor een WIA-uitkering aanpassen. Daardoor heeft straks een deel van de personen die nu in de groep 80%-100% arbeidsongeschikt zouden instromen geen recht op een WIA-uitkering.

In een brief aan de Tweede Kamer gaat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in op één van de arbeidsongeschiktheidsmaatregelen uit het regeerakkoord. Het plan is dat er voor werknemers die in de toekomst in de WIA instromen scherper wordt gekeken naar geschikt werk bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid. De eis dat er drie potentieel vervulbare functies moeten zijn om niet volledig arbeidsongeschikt te zijn, wordt losgelaten. Kortweg komt het erop neer dat minder mensen volledig arbeidsongeschikt worden verklaard. Hiervoor komt een voorstel, dat momenteel in ontwikkeling is.

13% minder arbeidsongeschikten in groep 80%-100%

Ongeveer 20.000 personen stromen elk jaar de groep 80%-100% arbeidsongeschikt in, waarbij 70% niet medisch volledig arbeidsongeschikt is. Uit een steekproef onder personen van de groep 80%-100% arbeidsongeschikt die niet medisch volledig arbeidsongeschikt zijn, blijkt dat zo’n 9% onder de nieuwe regels helemaal geen WIA-uitkering zou krijgen. 4% zou binnen de groep 35%-80% arbeidsongeschikt vallen, in plaats van de groep 80%-100% arbeidsongeschikt. Het kabinet wil ook dat niet-duurzaam 80%-100% arbeidsongeschikten minder makkelijk een loonaanvullingsuitkering kunnen krijgen. Ze moeten straks minimaal 50% van hun zogeheten restverdiencapaciteit benutten.

Concrete uitwerking van wijziging nog niet definitief

Minister Koolmees stipt aan dat de beoogde aanscherping van het arbeidsongeschiktheidscriterium nog niet vastligt. Het bijbehorende voorstel komt bij voorkeur in samenwerking met de sociale partners en veldpartijen tot stand. De vakbonden hebben al aangegeven zich zorgen te maken over de plannen. De bewindsman verwacht de Tweede Kamer dit voorjaar verder te kunnen informeren over de gewenste maatregelen op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid.