Twijfel over overlegplicht OR bij beloning

26 oktober 2016 | Door redactie

Uit een nota die minister Asscher naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat partijen twijfelen aan het wetsvoorstel dat de ondernemingsraad een grotere rol geeft bij topbeloningen en beloningsverhoudingen. OR'en die er toch al mee aan de slag willen, kunnen dat doen op basis van artikel 31d van de WOR.

Volgens artikel 31d van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet de bestuurder minimaal één keer per jaar informatie verstrekken aan de OR over de beloningsverhoudingen in de organisatie. Die informatie kan de OR aangrijpen om met de bestuurder om de tafel te gaan en dit onderwerp te bespreken tijdens een overlegvergadering. Dit kan op basis van het initiatiefrecht. Een belangrijke voorwaarde is dat de organisatie een open overlegcultuur heeft.

Verplicht de beloningsverhoudingen bespreken

De wetswijziging speelt daarop in: de aanpassing verplicht de ondernemingsraad en de bestuurder rond de tafel te gaan om beloningsverhoudingen te bespreken. Ook ondernemingsraden van organisaties waarin het lastiger is om zaken als beloningen van topbestuurders aan te kaarten, zouden daarmee het onderwerp bespreekbaar kunnen maken. Let op: de OR heeft geen instemmingsrecht op beloningsverhoudingen, maar wel op het beloningssysteem.

Bewustzijn over beloningsverhoudingen vergroten

Uit de nota (pdf) blijkt dat politieke partijen zich afvragen of de wijziging van de WOR werkelijk leidt tot overleg tussen ondernemingsraden en bestuurders. In de nota wordt verder benadrukt dat het doel van de wetswijziging niet is om direct de loonkloof te dichten. Het wetsvoorstel moet het bewustzijn over beloningsverhoudingen vergroten en de wijziging geeft de OR net dat steuntje in de rug om het onderwerp bespreekbaar te maken.

Bijlagen bij dit bericht

Informatierecht van de OR
E-learning | VideoCollege 12 minuten