WOR wijzigt door Wet Huis voor klokkenluiders

25 januari 2016 | Door redactie

Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad wordt aangescherpt. De OR heeft dat recht nu al op de interne klachtregeling. Maar als de Eerste Kamer akkoord gaat met de Wet Huis voor klokkenluiders, moeten organisaties verplicht een interne meldregeling voor misstanden opstellen. Het instemmingsrecht geldt dan ook voor die regeling.

Artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bevat onder lid 1 een opsomming van alle instemmingsplichtige onderwerpen. Die lijst krijgt een nieuwe bepaling als de Eerste Kamer akkoord gaat met de Wet Huis voor klokkenluiders. De ondernemingsraad heeft op basis van artikel 27, lid 1j (interne klachtregeling) al instemmingsrecht op de klokkenluidersregeling, maar om twijfel te voorkomen, krijgt dat lid een nieuw onderdeel (‘m’) dat dit expliciet regelt. De meldregeling onder de Wet Huis voor klokkenluiders is namelijk een ander soort regeling dan de interne klachtregeling.

Verschil meldregeling en interne klachtregeling volgens WOR

Het verschil tussen de meldregeling en de interne klachtregeling is dat het bij die laatste vooral om klachten gaat in de directe omgeving van de werknemer. Denk aan intimidatie door een leidinggevende, het niet naleven van veiligheidsprotocollen door collega’s of onenigheid over een oordeel van de bedrijfsarts. De klokkenluidersregeling richt zich op misstanden met een maatschappelijk belang waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. Denk aan fraude, corruptie of het nemen van besluiten die gevaar vormen voor het milieu of de volksgezondheid.

Behandeling wetsvoorstel Wet Huis voor klokkenluiders

De behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer stond gepland voor december, maar is opgeschoven naar 16 februari. Het plan was om de wet te laten ingaan per 1 april 2016. De kans is groot dat dit wordt opgeschoven naar 1 juli 2016.

Het Adviespunt Klokkenluiders stelt een informatiepakket beschikbaar met een modelregeling die u kunt gebruiken als leidraad voor de meldregeling van uw organisatie. 

Bijlagen bij dit bericht