Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht is één van de machtigste medezeggenschapswapens van de ondernemingsraad. Zo kan de werkgever een hoop regelingen niet opstellen, wijzigen of intrekken zonder de nadrukkelijke toestemming van de OR. Het instemmingsrecht van de OR is geregeld in artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In dat artikel is een lijst opgenomen van allerlei onderwerpen die instemmingsplichtig zijn. Besluit de werkgever om een bepaalde bedrijfsregeling op te stellen, te wijzigen of te schrappen die ook maar iets te maken heeft met één van de onderwerpen genoemd in artikel 27 WOR, dan moet hij eerst langs de OR om toestemming te vragen. Stemt de OR niet in met het plan, dan gaat het niet door. Een aantal van die instemmingsplichtige onderwerpen zijn werk- en rusttijden, de systematiek achter de personeelsbeoordeling, arbeidsomstandigheden en de vakantieregeling.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

De bestuurder vragen water bij de wijn te doen bij instemmingsverzoeken

Instemmingsrecht Publicatiedatum 11-04-2019

U heeft met het instemmingsrecht een machtig wapen in handen. Zonder uw instemming kan de bestuurder zijn plan tenslotte niet zomaar uitvoeren. Toch is het belangrijk om...

Infographics

RI&E beoordelen voor instemming

Instemmingsrecht Publicatiedatum 14-08-2019

De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dit staat in artikel 12 van de Arbowet en in artikel 27 van de Wet...

De instemmingsprocedure

Instemmingsrecht Publicatiedatum 14-08-2019

Artikel 27 WOR geeft uw OR in een aantal specifieke situaties het recht om wel of niet in te stemmen met een voorgenomen besluit. De bestuurder en uw OR moeten zich hierbij...

E-learning

Instemmingsrecht van de OR
Videocollege
11 minuten
11-02-2015

Vraag en antwoord

Waar letten we als OR op bij een nieuw protocol voor ICT en apparatuur?
Het is zaak om allereerst uw instemmingsrecht veilig te stellen. Het tweede doel: het reguleren van het privégebruik, brengt toezicht met zich mee. Voor dat toezicht moeten gegevens worden verzameld die gerelateerd zijn aan de gebruiker. De privacy van de werknemer is dus onvermijdelijk... Lees het hele antwoord