Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht is één van de machtigste medezeggenschapswapens van de ondernemingsraad. Zo kan de werkgever een hoop regelingen niet opstellen, wijzigen of intrekken zonder de nadrukkelijke toestemming van de OR. Het instemmingsrecht van de OR is geregeld in artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In dat artikel is een lijst opgenomen van allerlei onderwerpen die instemmingsplichtig zijn. Besluit de werkgever om een bepaalde bedrijfsregeling op te stellen, te wijzigen of te schrappen die ook maar iets te maken heeft met één van de onderwerpen genoemd in artikel 27 WOR, dan moet hij eerst langs de OR om toestemming te vragen. Stemt de OR niet in met het plan, dan gaat het niet door. Een aantal van die instemmingsplichtige onderwerpen zijn werk- en rusttijden, de systematiek achter de personeelsbeoordeling, arbeidsomstandigheden en de vakantieregeling.

 

Tools

E-learning

Instemmingsrecht van de OR
Videocollege
11 minuten
Publicatiedatum: 11-02-2015

Vraag en antwoord

In hoeverre moeten we de OR betrekken bij beleid voor duurzame inzetbaarheid?
De ondernemingsraad (OR) heeft veel invloed op besluiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers moeten bevorderen. Denk aan instemmingsrecht op alle regelingen die betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratie, opleiden, bevorderingsbeleid en werktijd-... Lees het hele antwoord