Braille Autoriteit voor de Nederlandse taal opgericht

21 december 2017 | Door redactie

Het Nederlandse taalgebied kent vanaf nu een officiële en onafhankelijke Braille Autoriteit. 19 niet-commerciële organisaties in Nederland en Vlaanderen zijn dit overeengekomen en gaan samen een moderne braillestandaard voor het Nederlands opstellen.

De huidige standaard voor het brailleschrift in het Nederlandse taalgebied stamt uit 1996. Zeker op het gebied van online technologieën is er sindsdien het nodige veranderd, en taal ontwikkelt zich mee (tools). De braillestandaard moet daarom ook naar het heden getild worden. Het probleem was echter dat niemand hier echt verantwoordelijk voor was; het braille is immers van iedereen. 19 organisaties uit de branche voor mensen met een visuele beperking gaan zich met het oprichten van de Braille Autoriteit nu toeleggen op het ontwikkelen van deze standaard. Dat moet een einde maken aan alle verschillende notaties in het brailleschrift.

20-20-2-regel voor gebruik kleine schermen

Nederland kent op dit moment zo’n 350.000 blinden en slechtzienden, Vlaanderen een aantal tussen de 100.000 en 200.000. Dit aantal zal door de vergrijzing alleen nog maar toenemen. Wat ook niet helpt en de slechtziendheidscijfers zal laten groeien, is te lang en van te dichtbij naar kleine schermpjes turen. Volgens oogheelkundigen hebben vooral jongeren hier een handje van. Zij adviseren dan ook de 20-20-2-regel: na 20 minuten op een mobiel apparaat zoals een smartphone even 20 seconden in de verte kijken. De ‘2’ wil zeggen dat iemand twee uur per dag buiten moeten zijn (tool). Buiten worden ogen namelijk gedwongen om te schakelen tussen veraf en dichtbij, en dat helpt ook slechtziendheid voorkomen.