Het verschil: de woorden ‘beslissen’ en ‘besluiten’

10 november 2017 | Door redactie

Taalgebruikers mogen de woorden ‘beslissen’ en ‘besluiten’ inwisselbaar gebruiken; het zijn in principe synoniemen. Maar opgelet: er is wel een nuanceverschil! Zeker in zakelijke communicatie is het ene woord in sommige contexten meer geschikt.

‘Beslissen’ en ‘besluiten’ geven allebei aan dat er een knoop is doorgehakt: het is helder dat er ‘iets moet of gaat gebeuren’. Bij ‘beslissen’ ligt de nadruk op het voldongen feit: er is een oordeel geveld. Dit woord is daarom beter in een zin als ‘De directie heeft beslist dat de verloven worden ingetrokken’. Ook in juridische context komt u dit woord vaak tegen als er een vonnis geveld is. Denk maar aan de zin ‘De Hoge Raad heeft beslist dat… et cetera.’

Let bij zakelijke teksten op taalkundige context

Bij ‘besluiten’ is er ook een knoop doorgehakt, maar hier ligt de nadruk iets meer op de besluitvorming die hieraan vooraf ging. Er is overleg gevoerd, de voors en tegens zijn afgewogen en daar is het volgende besluit uit voortgekomen. Met andere woorden: de taalkundige nadruk ligt op het proces. ‘Besluiten’ is dan ook beter in een zin als ‘Na overleg is er unaniem besloten dat… et cetera.’ Taalgebruikers moeten zich bewust zijn van dit nuanceverschil bij het opstellen van zakelijke teksten (tools)

BESLISSEN: nadruk op het feit dat nu voldongen is
BESLUITEN: nadruk op de besluitvorming die hieraan vooraf ging