WAZO verlaagt zwangerschapsuitkering

18 maart 2013 | Door redactie

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) met terugwerkende kracht zal worden aangepast. Door een technische fout is namelijk de nieuwe berekening van het dagloon voor zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen al per 1 januari 2013 ingegaan in plaats van per 1 juni 2013.

De Wet arbeid en zorg (WAZO) regelt dat een zwangere medewerkster recht heeft op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof met een zwangerschapsuitkering van UWV. Voor het vaststellen van de hoogte van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering gaat UWV uit van het laatstverdiende maandloon van de medewerkster. Vanaf 1 juni 2013 zal UWV de zwangerschapsuitkeringen echter berekenen op basis van het gemiddelde jaarloon bij de laatste werkgever van de medewerkster.

UWV houdt oude berekening aan tot 1 juni 2013

Door een technische fout geldt de nieuwe berekening voor het zwangerschaps- en bevallingsverlof echter al per 1 januari 2013. Door de wet met terugwerkende kracht aan te passen, kan UWV tot 1 juni 2013 de zwangerschapsuitkeringen blijven berekenen op basis van het laatste maandloon. De nieuwe berekening – op basis van het gemiddelde jaarloon bij de laatste werkgever – geldt met ingang van 1 juni 2013 alleen voor de uitkeringen die starten vanaf die datum.

Mogelijk lagere uitkering tijdens zwangerschapsverlof

De nieuwe dagloonberekening kan betekenen dat niet alleen medewerksters met een hoog salaris minder uitkering ontvangen dan hun huidige salaris (vanwege het maximumdagloon van € 194,85) tijdens hun zwangerschaps- en bevallingsverlof. Heeft de medewerkster in het afgelopen jaar een flinke salarisverhoging gehad, dan kan het verschil tussen het jaargemiddelde en het laatstverdiende maandsalaris zelfs behoorlijk oplopen. Bespreek dit dus goed met uw medewerksters zodat zij niet voor onaangename verrassingen komen te staan.
De nieuwe dagloonberekening kan ook uw organisatie geld kosten. In veel gevallen betaalt de werkgever het salaris van de zwangere medewerkster gewoon door tijdens haar verlof en keert UWV de uitkering aan de werkgever uit. Vanaf 1 juni 2013 kan de uitkering dus lager zijn dan het salaris van uw medewerkster en zou loondoorbetaling betekenen dat uw organisatie er geld op toelegt. Werkgevers zijn dit niet verplicht maar het getuigt natuurlijk wel van goed werkgeverschap.