Zwangerschap

Zwangere werkneemsters moet u goed in de gaten houden. Zij zijn gevoeliger voor mentale en fysieke arbeidsrisico’s en u moet het ongeboren kindje beschermen. Er is dan ook veel wet- en regelgeving als het gaat om zwangerschap en werk. Die moet u kennen, want het is aan u een werkneemster voor te lichten over de risico’s en haar rechten tijdens haar zwangerschap!

Uitgelicht

Voorlichting bij zwangerschap

Als een werkneemster meldt dat ze zwanger is, komt er nogal wat op haar af. En op u. De werkgever is verplicht om werknemers...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 13-08-2019

Heeft een zwangere werkneemster recht op andere...

Wij hebben net gehoord dat één van onze werkneemsters zwanger is. Moeten we haar arbeidstijden aanpassen tijdens...

Vraag en antwoord
Door redactie Arbo
Publicatiedatum: 24-07-2019

Gedragsregels voor omgaan met zwangere werkneemsters

Werkneemsters van uw organisatie moeten als ze zwanger worden geen gezondheidsrisico’s lopen op het werk. Het is slim om...

Reglement
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 11-11-2019

 

Heb ik recht op zelfstandigenaftrek bij ziekte?

Zelfstandigenaftrek | Publicatiedatum 10-03-2022

Heb ik recht op zelfstandigenaftrek bij ziekte? Is hier iets voor geregeld?

Aan welke eisen moet een ontbindende voorwaarde voldoen?

Arbeidsovereenkomst | Publicatiedatum 13-09-2021

We willen graag dat iedere werknemer over een Verklaring omtrent gedrag (VOG) heeft. In afwachting van de VOG willen we de werknemer wel alvast laten werken. Kunnen we...

Klopt het dat wij soms mogen afwijken van de Arbeidstijdenwet?

| Publicatiedatum 02-10-2020

Klopt het dat wij in sommige gevallen mogen afwijken van de Arbeidstijdenwet omdat er voor bepaalde groepen werknemers andere regels gelden?

Loods uw werkneemster door haar zwangerschap

Zwangerschap Publicatiedatum 07-11-2019

Als een werkneemster aangeeft dat ze in verwachting is, krijgt de werkgever er in één klap een aantal verantwoordelijkheden bij. Zwangere werkneemsters...

WAZO-uitkeringen in de aangifte loonheffingen

Aangifte loonheffingen 5 minuten | 01-02-2022

Hoewel de geboorte van een kind van een (partner van de) werknemer een privéaangelegenheid is, krijgt u er ook mee te maken. De Wet arbeid e...

Opzegverboden: wanneer mag u niet zonder meer ontslaan?

Opzegverboden 6 minuten | 02-07-2020

Het kan zijn dat u het dienstverband met een werknemer wil beëindigen. Misschien omdat hij niet goed functioneert of omdat hij boventallig w...

Voorwaarden en regels van aanvullend geboorteverlof

Zwangerschap 5 minuten | 19-05-2020

Een baby in de wieg én extra verlof. Werknemers van wie de partner is bevallen, hebben sinds vorig jaar recht op betaald geboorteverlof van...

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Zwangerschap Publicatiedatum 13-08-2019

Een werkneemster heeft rond haar bevalling recht op minimaal zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Kolven en voeden op het werk

Zwangerschap Publicatiedatum 30-07-2019

Zwangere en pas bevallen werkneemsters vormen een bijzondere groep werknemers. Ze hebben daarom ook bijzondere rechten. Zo moeten ze de gelegenheid hebben om op het werk...

Heeft u een vraag over Zwangerschap?

Monique Kennis
Monique Kennis
advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Zwangerschap?

Monique Kennis
Monique Kennis
advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie