Heeft een zwangere werkneemster recht op andere werktijden?

24 juli 2019

Wij hebben net gehoord dat één van onze werkneemsters zwanger is. Moeten we haar arbeidstijden aanpassen tijdens de zwangerschap?

In de Arbeidstijdenwet (ATW) staan aparte regels voor zwangere en pas bevallen vrouwen. Zo mag een zwangere werkneemster uw werkgever verzoeken bij de uitvoering van haar werk rekening te houden met haar zwangerschap. Ze mag onder werktijd de noodzakelijke zwangerschapsonderzoeken ondergaan.

Pauzes

Bij zwangere werkneemsters boven de 18 jaar moet u zich houden aan het volgende maximumaantal werkuren:

  • 10 uur per dienst;
  • gemiddeld 50 uur per week over 4 aaneengesloten weken;
  • gemiddeld 45 uur per week over 16 aaneengesloten weken.

De zwangere werkneemster heeft het recht de werkzaamheden af te wisselen met pauzes naast de pauzes waar ze al recht op heeft. De extra pauzes bedragen maximaal 1/8 van de voor haar geldende arbeidstijd per dienst. Ook heeft zij het recht arbeid te verrichten in een stabiel en regelmatig arbeids- en rusttijdenpatroon. Een zwangere werkneemster hoeft niet in de nachtdienst te werken, tenzij de werkgever aannemelijk maakt dat het echt niet anders kan. De ATW schetst een algemeen kader, maar u moet ook maatregelen treffen voor risico’s zoals gevaarlijke stoffen en fysieke en psychische belasting. Raadpleeg het Arbeidsomstandighedenbesluit voor specifieke regels op dat gebied.Meer informatie over de rechten en plichten van werkgevers bij zwangerschap en werk vindt u in de toolbox Loods uw werkneemster door haar zwangerschap.