Moet de werkgever de zwangerschapsverklaring bewaren?

9 oktober 2019

Om de UWV-uitkering van een zwangere werkneemster aan te vragen, hebben we haar vermoedelijke bevallingsdatum nodig. Moeten we de zwangerschapsverklaring waar die op staat, in de administratie bewaren?

In de zwangerschapsverklaring bevestigt een arts of verloskundige dat de werkneemster zwanger is en wat de vermoedelijke bevallingsdatum is. De vermoedelijke bevallingsdatum heeft de werkgever nodig als hij voor de werkneemster een UWV-uitkering aanvraagt voor de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof. Vroeger moest de werkgever deze verklaring dan ook in de administratie bewaren. Tot een jaar na het aflopen van de uitkering kon UWV deze nog voor controles opvragen.

Bewaarplicht verschoven naar werkneemster

Sinds 2019 is deze verplichting voor de werkgever komen te vervallen. De werkneemster moet de verklaring van haar arts of verloskundige nu zelf bewaren en op verzoek van UWV kunnen overleggen. Dat de werkgever dit medische gegeven niet meer hoeft te bewaren, is in lijn met de privacybepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarnaast is het een administratieve lastenverlichting.Meer informatie over de rechten en plichten van werkgevers bij zwangerschap en werk vindt u in de toolbox Loods uw werkneemster door haar zwangerschap.