Wanneer is er sprake van couveuseverlof?

17 oktober 2019

De baby van een werkneemster heeft na de geboorte 3 weken in de couveuse gelegen. Wat zijn de gevolgen voor het verlof van de werkneemster?

Werkneemsters van wie de baby vanwege medische problemen (zoals vroeggeboorte) langer in het ziekenhuis moet blijven, hebben recht op een langere periode bevallingsverlof. Dit extra verlof geldt alleen als de baby meer dan 7 dagen in het ziekenhuis moet blijven. In de volksmond wordt dit couveuseverlof genoemd, maar het verlof geldt ook bij ziekenhuisopname van de baby om andere redenen.

Extra dagen bevallingsverlof berekenen

Om het aantal dagen extra bevallingsverlof te berekenen, moet u vanaf de 8e opnamedag de dagen in het ziekenhuis bij het verlof optellen. Als de baby 3 weken in het ziekenhuis moet blijven, heeft de werkneemster dus recht op 2 extra weken bevallingsverlof. 
Voor het aantal dagen dat bij het bevallingsverlof kan worden opgeteld, geldt wel een maximum van 10 weken. Daarnaast heeft de werkneemster geen recht op de verlenging van het bevallingsverlof als het aantal opnamedagen minder is dan het aantal dagen dat sowieso al bij het verlof wordt opgeteld omdat de werkneemster later is bevallen dan de geplande bevallingsdatum.Meer informatie over de rechten en plichten van werkgevers bij zwangerschap en werk vindt u in de toolbox Loods uw werkneemster door haar zwangerschap.