Alsnog 30%-regeling toepassen door stappenplan

Werkgevers die in 2017 of 2018 een incompleet verzoek voor de 30%-regeling voor extraterritoriale kosten hebben ingediend, kunnen alsnog een beschikking voor de regeling aanvragen. De Belastingdienst heeft ze daarvoor een stappenplan gestuurd. Ook het aanvraagformulier is vernieuwd.

1 maart 2019 | Door redactie

Om de 30%-regeling voor ingekomen werknemers te mogen toepassen, heeft een werknemer een beschikking van de Belastingdienst nodig. Bij veel aanvragen voor zo’n beschikking die werkgevers in 2017 en 2018 verstuurden, bleken zij het aanvraagformulier niet volledig te hebben ingevuld of niet alle bijlagen bijgesloten te hebben. De Belastingdienst kan deze aanvragen niet verwerken en heeft die werkgevers daarom een stappenplan gestuurd waarmee zij alsnog een verzoek kunnen indienen. Ook het formulier waarmee de aanvraag kan worden ingediend, is vernieuwd. Het aanvraagformulier op de site van de Belastingdienst heet nu 'Verzoek Loonheffingen 30%-regeling 2019' (pdf)

Voorwaarden voor de 30%-regeling

Als uw organisatie een werknemer uit het buitenland aanneemt, mag de werkgever de extra kosten voor zijn tijdelijke verblijf in Nederland onder voorwaarden onbelast vergoeden. Werkgevers kunnen dan de werkelijk gemaakte extraterritoriale kosten onbelast vergoeden of gebruikmaken van de forfaitaire 30%-regeling. De werknemer kan dan maximaal 30% van zijn loon inclusief de vergoeding onbelast ontvangen zonder dat hier nader bewijs tegenover moet staan. Voor toepassing van de 30%-regeling gelden wel bepaalde voorwaarden (tools), zoals een deskundigheidsvereiste. De deskundigheid hangt samen met het salaris dat de ingekomen werknemer verdient, zo stelt de Belastingdienst.

Beschikking 30%-regeling voor maximaal vijf jaar

Als de werkgever nu een verzoek indient voor toepassing van de 30%-regeling, kan de Belastingdienst een beschikking afgeven voor een periode van vijf jaar. Tot en met 2018 was de maximale looptijd van de regeling nog acht jaar. De nieuwe maximumduur geldt ook voor bestaande beschikkingen. Wel geldt er dan soms een overgangsregeling.

Einddatum op 30%-beschikking in Nieuwe einddatum
2019 onveranderd
2020 onveranderd
2021 31 december 2020
2022 31 december 2020
2023 31 december 2020
2024 min 3 jaar
2025 min 3 jaar
2026 min 3 jaar