Evaluatie 30%-regeling in 2017 verwacht

30 mei 2016 | Door redactie

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft – ondanks een motie die hiertoe oproept – aangegeven dat hij de 30%-regeling niet wil afschaffen. Wel laat hij de regeling op korte termijn evalueren. De uitkomsten van die evaluatie kunnen in 2017 tot aanpassingen aan de 30%-regeling leiden.

Naar aanleiding van de kritiek van de Algemene Rekenkamer op de 30%-regeling heeft de SP een motie ingediend die de regering oproept om de 30%-regeling af te schaffen. Minister Dijsselbloem van Financiën voelt hier echter niets voor. Hij heeft op de verantwoordingsdag over de financiën en het beleid van het jaar 2015 aangegeven dat hij de 30%-regeling eerst wil evalueren, en dat de regeling naar aanleiding daarvan mogelijk wordt aangepast.

Geen ingewikkelde administratie voor 30%-regeling

Het doel van de 30%-regeling is om werknemers met een specifieke deskundigheid uit het buitenland aan te trekken. De regeling geeft vooraf zekerheid over het inkomen van de werknemer en er komt geen ingewikkelde administratie (tool) bij kijken. Of de 30%-regeling mag worden toegepast, wordt simpelweg bepaald aan de hand van een salarisnorm van ten minste €36.889 per jaar in 2016. Die norm is ontleend aan de kennismigrantenregeling.

Eerste evaluatie 30%-regeling in de loop van 2017

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer wordt de 30%-regeling voortaan periodiek geëvalueerd. De uitkomsten van de eerste evaluatie worden in de loop van 2017 verwacht.