Betalingskenmerk van de aangifte loonheffingen zoeken

4 oktober 2023 | Door redactie

Een werkgever moet tijdig de aangifte loonheffingen indienen en betalen, onder vermelding van het betalingskenmerk. Eenmaal per jaar ontvangt hij daarvoor de gegevens in de aangiftebrief loonheffingen. Maar hoe achterhaalt een werkgever welk betalingskenmerk hij moet hanteren als hij deze brief kwijt is?

Aan het einde van het jaar ontvangt een werkgever van de Belastingdienst de aangiftebrief loonheffingen met alle aangifte- en betaaldata voor het daaropvolgende kalenderjaar. Daarop staan ook de betalingskenmerken die de werkgever bij de betaling moet hanteren. Verder moet hij er gedurende het jaar zelf voor zorgen dat de aangifte loonheffingen en betaling op tijd zijn, bijvoorbeeld door herinneringen in zijn agenda te zetten.

Geen betalingskenmerk? Naheffingsaanslag!

De werkgever moet de loonheffingen – overeenkomstig zijn aangifte – betalen op IBAN (rekeningnummer) NL86 INGB 0002 4455 88 ten name van de Belastingdienst in Apeldoorn. De betaling moet op de uiterste datum zijn bijgeschreven op de rekening van de fiscus. Daarbij moet de werkgever altijd het juiste betalingskenmerk vermelden, dat voor iedere aangifte verschillend is. Doet hij dit niet of gebruikt hij een onjuist kenmerk, dan kan de Belastingdienst de betaling misschien niet (op tijd) verwerken. Dat kan de werkgever in het slechtste geval een naheffingsaanslag opleveren.

Betalingskenmerk herleiden met zoekhulp

Voor werkgevers die hun aangiftebrief met betalingskenmerken kwijt zijn, heeft de Belastingdienst de Zoekhulp betalingskenmerk in het leven geroepen. Om het betalingskenmerk te achterhalen, moet de werkgever wel het aangiftenummer van de loonaangifte bij de hand hebben. Of het loonheffingennummer van de onderneming.