Bijdrage ZVW niet altijd goed in loonaangifte

15 augustus 2016 | Door redactie

Volgens de Belastingdienst gaat het verwerken van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in de loonaangifte in de praktijk niet bij alle werkgevers goed. Er zijn dan ook nogal wat zaken om op te letten.

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) kan op twee manieren geïnd en verwerkt worden. In veruit de meeste gevallen betaalt de werkgever de werkgeversheffing ZVW. Die bedraagt in 2016 6,75% van het loon. Hij geeft dit in de loonaangifte als volgt aan:

  • Verzekeringsindicatie Zvw: code K (‘Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief werkgeversheffing’);
  • Werkgeversheffing Zvw: het bedrag dat de werkgever in het aangiftetijdvak afdraagt als werkgeversheffing ZVW;
  • Ingehouden bijdrage Zvw: 0;
  • Totaal werkgeversheffing Zvw: moet in de volledige aangifte gelijk zijn aan de (afgeronde) som van de rubriek ‘Werkgeversheffing Zvw’ van alle opgegeven werknemers.

Bijdrage ZVW voor rekening werknemer

In sommige gevallen komt de bijdrage ZVW voor rekening van de werknemer. Deze situatie is aan de orde bij bepaalde uitkeringsgerechtigden, ex-werknemers, pseudo-werknemers en directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.
De werkgever moet de werknemersbijdrage (in 2016 5,5%) dan inhouden op het nettoloon van de werknemer en afdragen aan de Belastingdienst. In de loonaangifte werkt dat zo:

  • Verzekeringsindicatie Zvw: code M (‘Wel verzekeringsplichtig, ingehouden bijdrage’);
  • Werkgeversheffing Zvw: 0;
  • Ingehouden bijdrage Zvw: het bedrag dat de werkgever op het loon van de werknemer heeft ingehouden als bijdrage ZVW;
  • Totaal ingehouden bijdragen Zvw: moet in een volledige aangifte gelijk zijn aan de (afgeronde) som van de rubriek ‘Ingehouden bijdrage Zvw’ van alle opgegeven werknemers.

Maximumbijdrageloon per werknemer

Voor zowel de werkgeversheffing als de werknemersbijdrage ZVW geldt dat de werkgever voor elke werknemer een maximumloon moet hanteren voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. Dit maximumbijdrageloon bedraagt in 2016 € 52.763 per jaar (dat is € 4.396,91 per maand). Verdient een werknemer meer, dan is over het meerdere geen bijdrage ZVW verschuldigd.