Contractloon verplicht in loonaangifte 2016

26 januari 2016 | Door redactie

Werkgevers moeten in de loonaangifte over 2016 verplicht twee nieuwe rubrieken opnemen: het contractloon en de contracturen. Over het contractloon kan onduidelijkheid ontstaan bij parttimers, flexibele contracten en afwijkende aangiftetijdvakken. De salarisadministrateur moet in die gevallen een rekensom maken.

In de nieuwe rubriek ‘Contractloon’ in de loonaangifte moet per 2016 het loon in geld komen te staan in dat uw organisatie met de werknemer is overeengekomen. Het gaat dan om het vaste brutoloon op basis van de individuele arbeidsovereenkomst of de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Het contractloon moet in de loonaangifte opgenomen worden per aangiftetijdvak. Als het aangiftetijdvak afwijkt van de periode waarover uw organisatie loonafspraken gemaakt heeft, moet de salarisadministrateur een rekensom maken.

Contractloon berekenen per aangiftetijdvak

Zo’n herrekening is bijvoorbeeld nodig als uw organisatie met een werknemer afspreekt dat hij € 600 per week ontvangt, maar een loonaangiftetijdvak van een maand hanteert. In onderstaande tabel staat welke rekensom hierbij komt kijken. In dit geval moet € 600 vermenigvuldigd worden met 52/12 en is het contractloon in de loonaangifte € 2.600. 

2016-01-26 - Contractloon berekenen loonstaat

Meest recente situatie is altijd doorslaggevend

In de loop van een aangiftetijdvak kan het contractloon veranderen, bijvoorbeeld als een werknemer halverwege een maand loonsverhoging krijgt of meer uren gaat werken. Werkgevers moeten daarom altijd uitgaan van de situatie op de laatste dag van het aangiftetijdvak.