Details belangrijk bij jaarloongegevens 2015

20 april 2016 | Door redactie

Organisaties die van de Belastingdienst de jaarloongegevens over 2015 moeten aanleveren, moeten dat uiterlijk op 1 mei 2016 doen. Daarbij zijn er verschillende aandachtspunten waar ze rekening mee moeten houden.

Heeft uw organisatie een brief gekregen van de Belastingdienst met daarin het verzoek om de jaarloongegevens aan te leveren, dan moet dat gebeuren in de periode van 1 april tot en met 1 mei 2016. Niet alle werknemersgegevens (tool) uit de loonaangiftes over 2015 moeten opnieuw aangeleverd worden, het gaat slechts om een beperkt aantal gegevens per werknemer. Als uw organisatie geen verzoek van de Belastingdienst gekregen heeft, hoeven er geen jaarloongegevens aangeleverd te worden.

Niet alle gegevens opnieuw aanleveren

Welke gegevens werkgevers precies moeten aanleveren, staat in de Specificatie jaarloonopgaaf 2015 (pdf). Dit zijn andere gegevens dan vorig jaar. Het aanleveren van de gegevens gaat digitaal met de salarissoftware die uw organisatie gebruikt. De Belastingdienst vraagt de jaarloongegevens op, omdat een deel van de gegevens over 2015 niet geschikt is voor opname in de polisadministratie. Via die weg worden de werknemersgegevens van de aangiften loonheffingen ook gebruikt door UWV, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de gemeenten.

Juiste gegevens aanleveren is essentieel

Moet uw organisatie jaarloongegevens aanleveren, dan zijn daarbij de volgende aandachtspunten van belang:

  • Alleen voor het loonheffingennummer dat in de brief van de Belastingdienst staat, hoeven jaarloongegevens aangeleverd te worden, óók als uw organisatie gesplitst of gefuseerd is en daardoor meerdere loonheffingennummers heeft.
  • De jaarloongegevens moeten de juiste codes en indicaties bevatten. 
  • Voor elke inkomstenverhoudingen moet een begindatum en zo nodig een einddatum vermeld zijn.
  • Het burgerservicenummer en de geboortedatum van elke werknemer moeten correct zijn.
  • Elke combinatie van burgerservicenummer en nummer inkomstenverhouding moet uniek zijn.