Fiscus gaat bezwaren crisisheffing afhandelen

8 februari 2018 | Door redactie

De Belastingdienst gaat de bezwaarschriften die waren ingediend tegen de pseudo-eindheffing hoge lonen (crisisheffing) afhandelen. Deze kunnen nu worden afgerond omdat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) aangegeven heeft dat de heffing rechtmatig was.

Het EHRM heeft eind vorig jaar aangegeven dat de Nederlandse wetgever met het invoeren van de crisisheffing de hem toekomende bevoegdheid op het gebied van belastingwetgeving niet heeft overschreden. Ook gaf het hof aan dat de Nederlandse wetgever het evenwicht tussen het algemene belang en de bescherming van de individuele rechten van ondernemingen niet heeft verstoord. De Hoge Raad had eerder ook al geoordeeld dat de heffing rechtmatig was.

Bezwaarschriften worden nu afgehandeld

De Belastingdienst gaat nu de bezwaarschriften die zijn aangehouden in afwachting van de uitspraak van het EHRM verwerken. Organisaties die een bezwaar hebben ingediend en daarna een vaststellingsovereenkomst  met de fiscus hebben gesloten krijgen op korte termijn een brief waarin is aangegeven hoe het bezwaar wordt afgehandeld.
Let op! Eind februari 2018 nog geen brief ontvangen van de Belastingdienst, dan de fiscus bellen op 0800-0543 of een mail onder vermelding van het loonheffingennummer sturen naar crisisheffing@belastingdienst.nl.

Extra eindheffing afdragen

Om gedurende de crisis wat extra inkomsten te genereren, heeft de regering per 2013 de pseudo-eindheffing hoge lonen in het leven geroepen. Deze crisisheffing betaalden organisaties in 2013 en 2014 over het salaris van werknemers dat in het voorgaande jaar een bedrag van € 150.000 overschreed. Over dit deel van het loon droegen organisaties in de loonaangifte van de periode waar 31 maart in viel, 16% extra pseudo-eindheffing aan de Belastingdienst af. Een organisatie kon na bezwaar tegen deze crisisheffing een vaststellingsovereenkomst sluiten met de Belastingdienst waarbij het moest gaan om bezwaren tegen de crisisheffing op juridische gronden, zoals bezwaar tegen de terugwerkende kracht. In deze vaststellingsovereenkomsten werd vastgelegd dat de uitkomst van de door de fiscus te voeren proefprocedures leidend was voor de uitspraak van de Belastingdienst op het bezwaar tegen de crisisheffing.