Hoe hoog zijn de heffingskortingen in 2016?

22 september 2015 | Door redactie

Net als voor 2015 worden de heffingskortingen voor komend jaar aangepast aan de inflatiecorrectie. De kortingsbedragen zijn in 2016 dus iets hoger dan in 2015. Uw organisatie is verantwoordelijk voor het toepassen van de juiste kortingen.

Op Prinsjesdag zijn de tarieven bekendgemaakt die naar verwachting in 2016 voor de heffingskortingen gaan gelden. Iedere werknemer die in loondienst werkt, heeft recht op toepassing van de loonheffingskorting bij één werkgever tegelijk. Loonheffingskorting is de verzamelnaam voor alle kortingen op de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Onder de loonheffingskorting vallen de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de ouderenkorting, de alleenstaande ouderenkorting, de jonggehandicaptenkorting, de levensloopverlofkorting en de werkbonus. Voor 2016 is alleen het bedrag voor de levensloopverlofkorting nog niet bekend.

Tijdelijke heffingskorting afgeschaft

Tot en met 2015 was de tijdelijke heffingskorting de enige korting die wel via de werkgever liep, maar geen onderdeel was van de loonheffingskorting. Deze korting komt per 1 januari 2016 te vervallen. Voor 2015 en 2016 zijn de bedragen van de heffingskortingen waarschijnlijk als volgt:

2015-09-16 - Heffingskortingen 2015-2016.PNG