Loonaangifte steeds vaker vóór deadline ingediend

28 mei 2018 | Door redactie

Sinds UWV werkgevers in 2015 voor het eerst vroeg om versneld hun loonaangiften in te sturen, is een groot deel van hen dat daadwerkelijk veel sneller gaan doen. Voor ex-werknemers met een WW-uitkering zou het fijn zijn als meer werkgevers versneld aangifte doen.

Ex-werknemers met een uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) moeten na afloop van elke maand aan UWV doorgeven of zij gewerkt hebben en hoeveel zij daarmee dan verdiend hebben. Om het deze WW’ers makkelijker te maken, heeft UWV in 2015 aan werkgevers gevraagd om hun aangifte loonheffingen versneld bij de Belastingdienst in te dienen. Zo hoeven de uitkeringsgerechtigden zelf minder gegevens in te vullen en worden er dus ook minder fouten gemaakt.

Deadline is maand na afloop tijdvak

Werkgevers hoeven in principe geen gehoor te geven aan het verzoek van UWV. Er gelden voor de loonaangifte namelijk specifieke tijdvakken en deadlines (tool). Zo hoeven werkgevers die een aangiftetijdvak van een maand hanteren pas een volle maand na afloop van de betreffende maand hun loonaangifte in te dienen.

Gehoor aan oproep tot versnelde loonaangifte

Toch hebben veel werkgevers wél gehoor gegeven aan het verzoek om de loonaangifte eerder in te dienen, zo blijkt uit het jaarverslag 2017 van UWV. Van de werkgevers die een aangiftetijdvak van een maand hanteren, had in 2017 36% op de eerste werkdag na afloop van de maand zijn aangifte loonheffingen al gedaan. Dat is 24% meer dan in 2015. Op de vijfde werkdag had in 2017 51% van de werkgevers loonaangifte gedaan tegen 33% in 2015.
UWV heeft met de Belastingdienst afgesproken dat zij in 2018 nog meer werkgevers gaan proberen te bewegen om sneller aangifte loonheffingen te doen: het liefst tegelijk met of direct na het verstrekken van de loonstrook (tool) of het uitbetalen van de lonen van de werknemers.