Nieuw retouradres formulieren loonheffingen

26 mei 2016 | Door redactie

Het adres waar werkgevers een aantal formulieren voor de loonheffingen naartoe moeten sturen, is veranderd. De formulieren moeten niet meer naar het bevoegde belastingkantoor, maar naar één centraal adres.

Voor de aangifte loonheffingen moeten werkgevers retourformulieren opsturen naar de Belastingdienst. Voor een aantal formulieren is het postadres daarvoor gewijzigd. Het gaat om formulieren omtrent de melding van loonheffingen van een organisatie en om een formulier voor het wijzigen van het aangiftetijdvak van de loonheffingen (tool). Deze moeten voortaan naar een vast adres opgestuurd worden in plaats van naar het bevoegde belastingkantoor.

Download nieuwe formulieren met juist adres

Het nieuwe retouradres voor de formulieren is:
Belastingdienst
Postbus 2891
6401 DJ Heerlen
Als werkgevers de formulieren downloaden van de website van de Belastingdienst, is het juiste retouradres al vermeld. Gebruikt uw organisatie echter formulieren die al eerder gedownload zijn, dan moet het retouradres handmatig aangepast worden. Verstuurt uw organisatie de formulieren naar het verkeerde adres, dan duurt het verwerken ervan mogelijk langer.