Premievrijstelling marginale arbeid afgeschaft

15 september 2015 | Door redactie

De premievrijstelling marginale arbeid komt te vervallen. Dat staat in het wetsvoorstel Tegemoetkomingen loondomein. Uw organisatie moet straks dus ook premies werknemersverzekeringen betalen voor uitkeringsgerechtigden die voor maximaal zes weken in dienst komen.

Het kabinet heeft de Prinsjesdagplannen gepresenteerd. Onderdeel van deze plannen is het invoeren van het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV). Tegelijk met de inwerkingtreding van de LKV’s vervalt de premievrijstelling marginale arbeid. Die premievrijstelling houdt in dat uw organisatie geen premies werknemersverzekeringen hoeft af te dragen voor uitkeringsgerechtigden die voor maximaal zes weken in dienst komen.

Premievrijstelling past niet in nieuwe regels

Volgens het kabinet valt de regeling voor de premievrijstelling marginale arbeid niet in te passen in de nieuwe regels en randvoorwaarden voor de LKV’s. Daarnaast wordt de regeling weinig gebruikt en is hij dus niet effectief. In de praktijk zetten de meeste werkgevers voor werkzaamheden die minder dan zes weken duren, liever uitzendkrachten in. Die voldoen niet aan de voorwaarden voor de premievrijstelling marginale arbeid.

Beoogde ingangsdatum: 1 januari 2018

De beoogde ingangsdatum van de LKV’s is 1 januari 2018. Per die datum vervalt dus de premievrijstelling marginale arbeid. Werkgevers hebben dus twee jaar de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe regels. In deze twee jaar mag uw organisatie de premievrijstelling nog gewoon toepassen.