Tien vervangers voor code 21 in loonaangifte

19 oktober 2016 | Door redactie

Vanaf 1 januari 2017 mogen salarisadministrateurs inkomenscode 21 niet meer gebruiken in de aangifte loonheffingen. Er komen tien nieuwe codes voor in de plaats, die veel specifieker zijn dan de huidige code 21.

Inkomenscode 21 is in de aangifte loonheffingen op dit moment nog bedoeld voor ‘Overige pensioenen, lijfrenten enz.’. Die omschrijving is heel algemeen, waardoor de andere instanties die de gegevens van de Belastingdienst gebruiken niet goed kunnen inschatten om wat voor soort inkomen het gaat. De Belastingdienst heeft op zijn website bekendgemaakt dat dat probleem per 1 januari 2017 wordt opgelost door tien nieuwe, specifiekere codes:

  1. opname levenslooptegoed door een werknemer die op 1 januari 2017 61 jaar of ouder is;
  2. uitkering in het kader van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (Appa);
  3. oudersdomspensioen dat via de werkgever is opgebouwd;
  4. nabestaandenpensioen dat via de werkgever is opgebouwd;
  5. arbeidsongeschiktheidspensioen dat via de werkgever is opgebouwd;
  6. lijfrenten die zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst;
  7. lijfrenten die niet zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst;
  8. aanvulling van de werkgever aan een werknemer op een uitkering werknemersverzekeringen, terwijl de dienstbetrekking is beëindigd;
  9. ontslagvergoeding/transitievergoeding;
  10. overige, niet hiervoor aangegeven pensioenen of samenloop van meerdere pensioenen/lijfrenten (al dan niet hiervoor aangegeven) of een betaling op grond van een afspraak na einde dienstbetrekking.

Geef technische problemen tijdig aan

Als uw organisatie uitkeringen om technische redenen nog niet per 1 januari 2017 kan verdelen over de nieuwe codes, moet er een e-mail gestuurd worden naar de ‘Community Software Ontwikkeling’ via servicedesk@oswo.nl. Daarin moet staan dat de uitkeringen om technische redenen nog niet per 1 januari 2017 verdeeld kunnen worden over de nieuwe codes.